ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เจ้าหน้าที่ของ ESCAP กล่าวว่า คอร์รับชั่นในเอเชียบ่อนทำลายความพยายามที่จะแก้ปัญหาความยากจนและลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน


เจ้าหน้าที่ของ ESCAP กล่าวว่า คอร์รับชั่นในเอเชียบ่อนทำลายความพยายามที่จะแก้ปัญหาความยากจนและลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน
เจ้าหน้าที่ของ ESCAP กล่าวว่า คอร์รับชั่นในเอเชียบ่อนทำลายความพยายามที่จะแก้ปัญหาความยากจนและลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน

เจ้าหน้าที่ของ ESCAP กล่าวว่า คอร์รับชั่นในเอเชียบ่อนทำลายความพยายามที่จะแก้ปัญหาความยากจนและลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และว่า วิธีเดียวที่จะแก้ไขได้ คือจะต้องมีการเจริญเติบโตที่รวมทุกส่วนของสังคมเข้าไว้ด้วย

เจ้าหน้าที่อาวุโสของ ESCAP กล่าวว่า คอร์รับชั่นในเอเชียบ่อนทำลายความพยายามที่จะแก้ปัญหาความยากจนและลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน

Dr. Noellen Heyzer เลขาธิการบริหารของคณะกรรมการเศรษบกิจและสังคมในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค หรือที่เรียกย่อๆ ว่า ESCAP กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าประเทศต่างๆในเอเชีย จะต้องยอมลงทุนปกป้องสังคมเพื่อรับประกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เจ้าหน้าที่ของ ESCAP ผู้นี้ ระบุว่า ประเด็นสำคัญ คือ ธรรมาภิบาลในทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อให้มีระบบที่ปูพื้นฐานทางสังคมให้กับชุมชนสำหรับการส่งเสริมชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชน

เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในเอเชีย ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งสำหรับเสถียรภาพของสังคมและการเมือง และว่า การคอร์รับชั่นที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกที ทำให้คุณภาพและความเป็นที่น่าเชื่อถือได้ของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเสื่อมสภาพลง

ในอีกด้านหนึ่ง รายงานของธนาคารโลกกล่าวเตือนว่า ความรับผิดชอบและเสถียรภาพทางการเมืองในเอเชียลดลงในช่วงปีค.ศ. 2008 และ 2009 รายงานฉบับนี้ ยกอินเดียมาเป็นตัวอย่างว่า เพียง 40% ของการใช้จ่ายของรัฐบาลสำหรับโครงการเกี่ยวกับคนยากจนไปถึงมือของคนยากจนจริงๆ อีก 60% ไปไม่ถึงเพราะการบริหารงานไม่ดีและการคอร์รับชั่น

Dr. Noeleen Heyzer ของ ESCAP เตือนว่า แม้เอเชียจะก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ แต่ปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างรายได้นั้น รัฐบาลจะต้องแก้ไขให้ได้ด้วยการปรับปรุงโครงการต่างๆทางสังคม

เจ้าหน้าที่ของ ESCAP ผู้นี้กล่าวต่อไปว่า ในขณะที่เอเชียมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูง แต่ก็มีความไม่เสมอภาคและช่องว่างระหว่างกันก็เพิ่มมากขึ้นด้วย วิธีเดียวที่จะแก้ไขได้ คือจะต้องมีการเจริญเติบโตที่รวมทุกส่วนของสังคมเข้าไว้ด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสของ ESCAP ผู้นี้ให้ความเห็นว่า ถ้าเอเชีย-แปซิฟิคจะยังคงเป็นพลังขับดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกต่อไป ก็จะต้องหาทางรับประกันว่า ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกระจายไปทั่วหน้า

Dr. Noeleen Heyzer ของ ESCAP ย้ำว่า การลดช่องว่างจะเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ถ้าจะให้การเติบโตทางเศรษฐกิจยั่งยืนต่อไปได้ และจะต้องกระจายออกไปให้ถึงทุกส่วนของสังคม

ESCAP มีรายงานการสำรวจทางเศรษฐกิจออกมาเมื่อเร็วๆนี้ ที่ระบุว่า เศรษฐกิจในเอเชียจะโตในอัตรา 7% โดยมีจีนและอินเดียนำหน้าในอัตราเกือบ 9% แต่ก็เตือนไว้ด้วยว่า ให้ระวังปัญหาเงินเฟ้อ เนื่องเพราะราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบถึงคนยากจนมากกว่าใครเพื่อน

XS
SM
MD
LG