ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ESCAP แนะให้เอเชียเร่งสร้างบูรณาการในภูมิภาคเพื่อรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ


Noeleen Heyzer,
Noeleen Heyzer,

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิกของสหประชาชาติ (ESCAP) แนะนำว่าเอเชียจำเป็นต้องเร่งสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาค เพื่อช่วยรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิกของสหประชาชาติหรือ ESCAP ระบุว่าภาคการส่งออกของหลายประเทศในเอเชียกำลังชะลอตัวลงเนื่องจากวิกฤตการณ์หนี้ของกลุ่มยูโรโซนและความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐ โดย ESCAP ได้ปรับการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของเอเชียในปีนี้ลงเหลือ 6.5% ลดลงจากระดับ 7% เมื่อปีที่แล้ว

เลขาธิการใหญ่ของ ESCAP คุณ Noeleen Heyzer กล่าวว่าเอเชียจำเป็นต้องมีปัจจัยใหม่ๆในการผลักดันเศรษฐกิจ โดยชี้ว่ารูปแบบการพัฒนาแบบเดิมๆนั้นไม่ได้ผลอีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความแตกต่างในภูมิภาค แล้วนำมาเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชีย คุณ Heyzer กล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีของ ESCAP ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้แทนจาก 62 ประเทศเข้าร่วม โดยระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีต้นทุนคือความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมในสังคม

ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล กล่าวต่อคณะกรรมการ ESCAP เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชีย

ปัจจุบันประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กำลังเขยิบเข้าใกล้สู่การรวมตัวเป็นตลาดเดียวภายในเวลา 3 ปีจากนี้ ซึ่งฑูตของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นาย Tommy Koh เชื่อว่าระบบตลาดเดี่ยวของอาเซียนจะช่วยกระตุ้นการค้า การจ้างงาน และการขยายสวัสดิการสังคมในภูมิภาค อีกทั้งจะช่วยให้อาเซียนสามารถคานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียได้ส่วนหนึ่งเช่นกัน

ฑูตสิงคโปร์ Tommy Koh กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น หากแยกเป็นรายประเทศจะไม่มีทางแข่งขันกับจีนหรืออินเดียได้ แต่หากทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวกันที่มีประชากร 600 ล้านคนและมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือจีดีพีถึง 1 ล้านล้าน 8 แสนล้านดอลล่าร์ อาเซียนก็อยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียได้

อย่างไรก็ตามฑูตสิงคโปร์ผู้นี้ชี้ว่า ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความก้าวหน้าของเศรษฐกิจเอเชีย และอาจทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียลดลงได้ถึง 2% ในปีนี้ พร้อมทั้งยังได้ขอให้บรรดาผู้นำยุโรปเร่งแก้ไขจัดการวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้โดยเร็ว

XS
SM
MD
LG