ลิ้งค์เชื่อมต่อ

UNAIDS เรียกปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีแห่งการพลิกผันเกมส์


UNAIDS เรียกปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีแห่งการพลิกผันเกมส์
UNAIDS เรียกปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีแห่งการพลิกผันเกมส์

รายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติชี้ว่าปีพุทธศักราช 2554 นี้เป็นปีแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองมากมายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และแม้ว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน มีผู้ป่วยโรคเอดส์เข้าถึงยาและการรักษามากขึ้นกว่าแต่ก่อน

รายงานล่าสุดของ UNAIDS มีชื่อว่า ทำอย่างไรจึงจะลดจำนวนผู้ป่วยให้ถึงเลขศูนย์อย่างรวดเร็ว ชาญฉลาดและดีกว่าเดิม รายงานชี้ว่าทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่และจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตได้ลดลงมาถึงจุดที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่เกิดการระบาดรุนแรง


รายงานของ UNAIDS นี้ชี้ว่า การติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกลดลง 21 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 และการเสียชีวิตจากเอดส์ก็ลดลง 21 เปอร์เซ็นต์เช่นกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548

เมื่อปลายปีพุทธศักราช 2553 เชื่อว่าตัวเลขผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วโลกอยู่ที่ราว 31-35 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสองล้านเจ็ดแสนคนและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งล้านแปดแสนคนทั่วโลก

คุณปีเตอร์ กายส์ หัวหน้านักวิทยาการระบาดแห่ง UNAIDS กล่าวว่า เหตุผลที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดลงก็เพราะว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเอดส์ได้รับการรักษาและมีการใช้ยาที่ช่วยลดโอกาสส่งผ่านเชื้อจากแม่สู่ทารกในครรภ์ได้ผลดี

อาฟริกายังเป็นทวีปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเอดส์มากที่สุด รายงานบอกว่า ผู้ป่วยเอดส์ 68 เปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศต่างๆทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าและในบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดทั่วโลก 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในย่านนี้ ประเทศอาฟริกาใต้ยังนำประเทศอื่นๆในด้านการมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์มากที่สุดคือห้าล้านหกแสนคน

คุณปีเตอร์ กายส์ หัวหน้านักวิทยาการระบาดแห่ง UNAIDS กล่าวว่าทวีปอาฟริกาเป็นย่านที่มีการระบาดของโรคเอดส์มากที่สุดแต่ก็มีความคืบหน้าในทางที่ดีขึ้นด้วย มีตัวอย่างความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้ผลมากมาย เขาบอกว่า หนุ่มสาวชาวอาฟริกาเริ่มปรับเปลี่ยนฟฤติกรรมทางเพศด้วยการมีคู่นอนน้อยลงและใช้ถุงยางอนามัยกันมากขึ้น

ทางด้านหน่วยงาน International HIV/AIDS Alliance บอกว่า รายงานสถานการณ์เอดส์ล่าสุดของ UNAIDS นี้สร้างกำลังใจที่ดี

ด็อกเตอร์กิเตา มะบูรุ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเอชไววีเอดส์แก่ทาง International HIV/AIDS Allianceกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผลตอบแทนของการทำงานอย่างแข็งขันด้านโรคเอดส์ของทุกๆฝ่ายตั้งแต่รัฐบาลต่างๆ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มช่วยสังคม ชุมชน นักวิทยาศาสตร์และฝ่ายสาธารณสุข เขาบอกว่าเป็นข่าวดีที่การป้องกันโรคเอดส์เริ่มแผ่ขยายรากฐานในหลายๆประเทศ

ในรายงานสถาการณ์เอดส์ของยูเอ็นเอดส์ ปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนรักร่วมเพศและกลุ่มผู้ค้าประเวณียังเป็นปัญหาที่ท้าทายอยู่ ทางด็อกเตอร์กิเตา มะบูรุ เห็นด้วยในเรื่องนี้ เขาบอกว่าในหลายชาติในอาฟริกาสังคมและกฏหมายยังไม่ยอมรับคนเหล่านี้ ทำให้พวกเขาต้องปกปิดไม่ไปรับรักษาหรือรับการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์

ในห้วงที่มีการตัดลดงบประมาณ ด็อกเตอร์กิเตา มะบูรุ เรียกร้องให้สหประชาชาติคงสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการเอดส์ที่ได้ผลเพราะว่าการตัดลดงบโครงการด้านโรคเอดส์จะมีผลเสียต่อความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในการลดการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตด้วยเอดส์

XS
SM
MD
LG