ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลในเอเชียเพิ่มความพยายามรณรงค์ต่อต้านการติดเชื้อ HIV


An estimated 15 percent of female prostitutes in Southern India are HIV-infected
An estimated 15 percent of female prostitutes in Southern India are HIV-infected

สหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในเอเชียพยายามให้มากขึ้นในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส ในหมู่ผู้หญิง

องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในเอเชียใช้ความพยายามให้มากขึ้นในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส ในหมู่ผู้หญิง

ผู้เชี่ยวชาญโรคเอดสของสหประชาชาติ ซึ่งกำลังประชุมกันอยู่ในประเทศไทย กล่าวว่า จะต้องมีโครงการเร่งรัดเพื่อสร้างอำนาจในการตัดสินใจและกระทำการให้กับผู้หญิง เป็นการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดสในหมู่ผู้หญิงและเด็กหญิงในเอเชีย ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ รวมทั้งให้การป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อให้มากขึ้นด้วย

การประชุมดังกล่าวนี้ มีผู้แทนมากกว่า 200 คน จากองค์กรต่างๆทั่วเอเชียไปร่วมด้วย นำโดยโครงการโรคเอดสของสหประชาชาติ กองทุนพัฒนาเพื่อผู้หญิง และกองทุนโลกสำหรับโรคเอดส วัณโรคและไข้จับสั่น

เจน วิลสัน ที่ปรึกษาประจำภูมิภาคในเรื่องเพศและสิทธิมนุษยชนของโครงการโรคเอดสกล่าวว่า รัฐบาลของแต่ชาติจะต้องรับผิดชอบกับการต่อต้านความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV ให้กับผู้หญิงและเด็กหญิง และว่า มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ความเสี่ยงนี้สูงมากสำหรับผู้หญิง และยังไม่มีการแก้ไข ไม่ว่าจะดูในแง่ของการระบาด หรือปัจจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม หรือผลกระทบต่อความยากจน หรือแม้กระทั่งการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดสในระดับชาติ ก็มิได้เน้นในเรื่องความแตกต่างทางเพศ เห็นได้ว่ามีช่องว่างใหญ่มากระหว่างการจัดทำโครงการกับการกำหนดนโยบาย

โครงการโรคเอดสของสหประชาชาติ ประมาณว่ามีผู้หญิง 1 ล้าน 6 แสนคนที่ติดเชื้อ HIV ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งเท่ากับ 35% ของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ทั้งหมดในภูมิภาค เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ตัวเลขนี้อยู่ที่ 18%

โครงการโรคเอดสของสหประชาชาติ และ UNIFEM รวมทั้งกองทุนพัฒนาเพื่อผู้หญิง เรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย และทางมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ติดเชื้อไวรัส HIV เพราะคนเหล่านี้มักจะประสบกับการกีดกันทางเพศ ถูกสังคมตราหน้า และความความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศจากผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับตน

เจน วิลสันย้ำว่า อัตราการติดเชื้อในหมู่ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ยอมปกป้องตนเอง เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น หรือผู้ที่เสพยา กำลังเพิ่มสูงขึ้น

Anandi Yuvraj ผู้แทนจากองค์กร International Community of Women Living with HIV เสริมว่า นโยบายของรัฐบาลควรมุ่งเน้นไปกับการเพิ่มความตระหนักให้กับเด็กสาวๆ

เธอกล่าวว่า เรื่องการสร้างอำนาจให้กับผู้หญิง เป็นเรื่องที่มีช่องว่างขนาดใหญ่ และว่า ในประเทศอินเดียของเธอนั้น หลายรัฐไม่ให้ความสนใจกับความต้องการของเด็กสาวและเด็กหญิง โดยเฉพาะการให้การศึกษาในเรื่องการดำรงชีวิต และการศึกษาเรื่องเพศ ที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้เข้าใจเรื่องราวสถานการณ์ได้

มีเสียงเรียกร้องจากนักกิจกรรมให้ยุติการกล่าวหาดำเนินคดีทางอาญา โดยอาศัยพฤติกรรมทางเพศและการเสพยาเป็นพื้นฐาน และให้ทุกคนสามารถได้รับการบำบัดรักษาอย่างเท่าเทียมกัน

XS
SM
MD
LG