ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของคณะกรรมการสืบสวนของสหประชาชาติระบุว่า กำลังทหารของรัฐบาลลิเบียก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งรัฐบาลลิเบียปฏิเสธ


รายงานของคณะกรรมการสืบสวนของสหประชาชาติระบุว่า กำลังทหารของรัฐบาลลิเบียก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งรัฐบาลลิเบียปฏิเสธ
รายงานของคณะกรรมการสืบสวนของสหประชาชาติระบุว่า กำลังทหารของรัฐบาลลิเบียก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งรัฐบาลลิเบียปฏิเสธ

คณะกรรมการสืบสวนพิเศษของสหประชาชาติเสนอรายงานต่อคณะกรรมการทางด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ที่ระบุว่า ทหารของฝ่ายรัฐบาลในลิเบียที่กำลังต่อสู้กับฝ่ายกบฎ ก่ออาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมอื่นๆที่ร้ายแรงถึงขั้นจัดระดับได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

คณะกรรมการสืบสวนพิเศษของสหประชาชาติเสนอรายงานที่ระบุว่า ทหารของฝ่ายรัฐบาลในลิเบียที่กำลังต่อสู้กับฝ่ายกบฎ ก่ออาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมอื่นๆที่ร้ายแรงถึงขั้นจัดระดับได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ในการนำเสนอรายงานหนา 92 หน้าฉบับนี้ต่อคณะกรรมการทางด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ นาย Cherif Bassiouni ประธานคณะกรรมการสืบสวนพิเศษชุดนี้ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า กำลังทหารของรัฐบาลลิเบียและกลุ่มผู้ให้การสนับสนุน ได้กระทำการต่างๆที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทางด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง ถึงขั้นเป็นอาชญากรรมสงคราม การกระทำดังกล่าว รวมถึงการทำร้ายพลเรือนและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน หน่วยงานแพทย์และการขนส่ง ทั้งๆที่มีตราของอนุสัญญาเจนีวาติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน

รายงานฉบับเดียวกันนี้ยังทำบัญชีรายการการล่วงละเมิดที่ทหารรัฐบาลลิเบียได้กระทำไป ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งรวมถึงการฆาตกรรม การทรมาน การลักพาตัว และการข่มขืนพลเรือนอย่างเป็นระบบเป็นจำนวนมาก

นาย Mustafa Shaban หัวหน้าคณะผู้แทนของรัฐบาลลิเบียในคณะกรรมการทางด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ และโทษว่าฝ่ายกบฎเป็นผู้กระทำการดังกล่าว ซึ่งนาย Cherif Bassiouni ประธานคณะกรรมการสืบสวนพิเศษของสหประชาชาติ ตอบโต้ว่า คณะเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบเห็นหลักฐานว่า ฝ่ายกบฎเป็นผู้กระทำความรุนแรงเหล่านี้ต่อพลเรือน แต่ยอมรับว่า มีรายงานบางฉบับที่ระบุว่า กำลังของฝ่ายกบฎได้ก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศบางอย่าง เช่น การสังหาร การทรมาน และการทำร้ายผู้ที่ถูกควบคุมตัว แรงงานอพยพ และผู้ที่เข้าใจว่าเป็นทหารรับจ้าง

คณะกรรมการชุดนี้ได้สัมภาษณ์ผู้คนในลิเบีย 350 ราย ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลและฝ่ายที่คัดค้านรัฐบาล คนจากฝ่ายประชาสังคม ผู้พลัดถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และผู้ที่ถูกคุมขังบางคน นอกจากนี้ยังตรวจดูเอกสาร ภาพถ่ายและวิดีโอด้วย

เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนพิเศษของสหประชาชาติ ประมาณว่ามีคนเสียชีวิตในลิเบียระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 คน นับตั้งแต่เริ่มต่อสู้กันในเดือนกุมภาพันธ์ แต่กล่าวไว้ด้วยว่ายืนยันตัวเลขนี้ไม่ได้

นาย Cherif Bassiouni ประธานคณะกรรมการสืบสวนพิเศษของสหประชาชาติ กล่าวว่า จะต้องใช้เวลามากกว่าที่ได้รับเพื่อสืบสวนเรื่องนี้ต่อไป และหวังว่าคณะกรรมการทางด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติจะให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอขอยืดเวลาทำงานของคณะกรรมการสืบสวนพิเศษต่อไปอีกหนึ่งปี

XS
SM
MD
LG