ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 7 พันล้านคนในวันจันทร์นี้ ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกล่าวว่า การตอบสนองในขณะนี้จะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนได้


ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 7 พันล้านคนในวันจันทร์นี้ ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกล่าวว่า การตอบสนองในขณะนี้จะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนได้
ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 7 พันล้านคนในวันจันทร์นี้ ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกล่าวว่า การตอบสนองในขณะนี้จะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนได้

รายงานของสหประชาชาติฉบับใหม่เกี่ยวกับสถานภาพของประชากรโลก กล่าวว่า การตอบสนองของเราในขณะนี้ต่อจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น จะกำหนดอนาคตของเราว่า จะมีสุขภาพแข็งแรง ยั่งยืน และเจริญรุ่งเรือง หรือจะประสบความไม่เท่าเทียมกัน สภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และเศรษฐกิจถดถอย

วันจันทร์ที่จะถึงนี้ ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนขึ้นไปถึง 7 พันล้านคน ผลกระทบจะกว้างไกลแค่ไหน ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติบอกว่า ขึ้นอยู่กับการตอบสนองในขณะนี้

รายงานของสหประชาชาติฉบับใหม่เกี่ยวกับสถานภาพของประชากรโลก กล่าวว่า การตอบสนองของเราในขณะนี้ต่อจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น จะกำหนดอนาคตของเราว่า จะมีสุขภาพแข็งแรง ยั่งยืน และเจริญรุ่งเรือง หรือจะประสบความไม่เท่าเทียมกัน สภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และเศรษฐกิจถดถอย

รายงานกล่าวต่อไปว่า ถ้าจะมองในเชิงบวก การมีประชากรโลกเพิ่มขึ้น หมายความว่า มีทารกรอดชีวิตมาได้มากขึ้น และผู้คนมีอายุยืนมากขึ้น แต่ผู้ร่วมเขียนรายงาน นาย Richard Kollodge กล่าวว่า ช่องว่างระหว่างประเทศและภายในประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วย

ผู้ร่วมเขียนรายงานของสหประชาชาติกล่าวว่า ในประเทศรายได้ต่ำหลายประเทศ ทั้งในตอนใต้ของทะเลทราย Sahara ในแอฟริกา และบางประเทศในเอเชีย อัตราการโตของประชากร สูงกว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจและสมรรถนะของรัฐที่จะจัดหาบริการให้ได้อย่างเพียงพอ ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีปัญหาเรื่องเขตนาครที่เติบโตและดึงดูดให้ผู้คนโยกย้ายเข้าไปอยู่มากขึ้น

รายงานของสหประชาชาติคาดว่า ทวีปเอเชีย ซึ่งมีประชากร 4.2 พันล้านคน จะยังคงนำหน้าส่วนอื่นๆของโลกอยู่ต่อไปในศตวรรษนี้ แอฟริกาจะตามมาเป็นที่สอง โดยคาดว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 3.6 พันล้านคนในตอนต้นศตวรรษหน้า

นาย Richard Kollodge ผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ บอกว่า ประเทศที่มีประชากรน้อยกว่า เช่นหลายประเทศในยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำ จะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและผลิตภาพ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทองได้

ส่วนทวีปอเมริกา ยุโรป และ Oceania หรือหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ ซึ่งมีประชากรรวมแล้วประมาณ 1.7 พันล้านคน รายงานของสหประชาชาติ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปไม่เกิน 2 พันล้านคนในช่วงห้าสิบปีข้างหน้า

ผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้กล่าวไว้ด้วยว่า มาตรการใดๆที่เราดำเนินในขณะนี้ สามารถช่วยให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต ที่สำคัญคือการให้การศึกษาแก่ผู้หญิง ซึ่งมีมากถึง 215 ล้านคนที่อยู่ในวัยที่จะมีลูกได้ในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องการเจริญพันธุ์ โดยที่ผู้ชายจะต้องมีส่วนร่วมด้วย

รายงานของสหประชาชาติเร่งเร้าให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ลงทุนในเรื่องสุขภาพและการศึกษาของเยาวชน กำจัดความยากจน จัดหาให้ประชาชนที่อยู่ในวัยทอง ดูแลสิ่งแวดล้อม และวางแผนสำหรับการเจริญเติบโตของเขตนาครซึ่งเป็นแหล่งที่ประชากรโลกกำลังโยกย้ายเข้าไปอยู่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

XS
SM
MD
LG