ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ร้านอาหารหลายพันร้านทั่วสหรัฐร่วมโครงการสมทบทุน UNICEF’s Tap Project เพื่อจัดให้ผู้ขัดสนหลายล้านคนทั่วโลกมีน้ำดื่มสะอาด


ร้านอาหารหลายพันร้านทั่วสหรัฐร่วมโครงการสมทบทุน UNICEF’s Tap Project เพื่อจัดให้ผู้ขัดสนหลายล้านคนทั่วโลกมีน้ำดื่มสะอาด

ในช่วงสัปดาห์น้ำโลกวันที่ 20-26 มีนาคม กองทุนเด็กสหประชาชาติ UNICEFจัดโครงการ “Tap Project” เพื่อให้มีการตระหนักว่า ประชาชนมากกว่า 900 ล้านคนไม่มีช่องทางเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ภัตตาคารร้านอาหารในสหรัฐหลายพันร้านร่วมโครงการนี้โดยการเก็บค่าน้ำดื่มแก้วละ $ 1 หรือราว 30 บาท เพื่อรวบรวมเงินสมทบทุนสำหรับจัดดำเนินการให้มีช่องทางให้ประชาชนในพื้นที่ขัดสนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

ในช่วงสัปดาห์น้ำโลกวันที่ 20-26 มีนาคม กองทุนเด็กสหประชาชาติ UNICEF จัดโครงการ “Tap Project” เพื่อให้มีการตระหนักว่า ประชาชนมากกว่า 900 ล้านคนไม่มีช่องทางเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ภัตตาคารร้านอาหารในสหรัฐหลายพันร้านร่วมโครงการนี้โดยการเก็บค่าน้ำดื่มแก้วละ $ 1 หรือราว 30 บาท เพื่อสมทบทุนสำหรับจัดดำเนินการให้มีช่องทางให้ประชาชนในพื้นที่ขัดสนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

Caryl Stern ผู้อำนวยการกองทุนสหรัฐสำหรับ UNICEF กล่าวว่า โรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำเป็นสาเหตุอันดับสองของการเสียชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ขณะที่วันหนึ่ง ๆ มีเด็กเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยราว 4,100 คน UNICEF จึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเสียสละคนละเล็กละน้อยช่วยกันในการสมทบทุนในโครงการ UNICEF’s Tap Project

โครงการนี้เริ่มมา 5 ปีแล้ว หาทุนได้ราว 2,500,000 ล้านดอลลาร์ ปีที่แล้วได้เกิน 1 ล้านดอลล่าร์เป็นครั้งแรก ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของอาสาสมัครจำนวนมาก ที่ช่วยหาเงินสมทบทุนจากในชุมชนของตน เงินทุกดอลลาร์ที่ได้มา นำไปใช้ในโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยและโครงการเพื่อสุขอนามัยอื่น ๆ สำหรับผู้ขัดสนทั่วโลก ใน 157 ประเทศ บางรายจะใช้ในการจัดหาแทงค์น้ำสำหรับเก็บน้ำสะอาดในชุมชนห่างไกล บ้างก็ใช้ในการขุดบ่อน้ำ หรือไม่ก็ทำให้แหล่งน้ำที่มีอยู่เป็นแหล่งน้ำสะอาด เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการดื่มน้ำที่สะอาดถูกสุขอนามัย และหวังกันว่า จะช่วยให้ผู้ที่มีน้ำดื่มสะอาดอยู่แล้วบริโภคน้ำด้วยความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของน้ำและแหล่งทรัพยากรน้ำที่หายากในหลาย ๆ ส่วนของโลกด้วย

XS
SM
MD
LG