ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการส่งเสริมการอ่านและเขียนหนังสือฝึกวัยรุ่นอเมริกันให้เป็นครูสอนพิเศษ


โครงการส่งเสริมการอ่านและเขียนหนังสือฝึกวัยรุ่นอเมริกันให้เป็นครูสอนพิเศษ

วัยรุ่นอเมริกันในกรุงวอชิงตันฝึกเป็นครูสอนพิเศษการอ่านและเขียนแก่เด็กเล็กระดับประถมหลังเลิกเรียน

Rico MacCard อายุ 17 ปี ก็เหมือนกับวัยรุ่นอเมริกันทั่วๆ ไปที่มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ต้องทำหลายอย่างแต่กิจกรรมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆ คือเขาไปสอนการอ่านและการเขียนแก่เด็กนักเรียนประถมปีที่ 2 และ 3 ที่โรงเรียนประถมใกล้ๆ บ้าน

Rico เป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนมัธยมปลายประมาณ 72 คนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือที่ดำเนินการโดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Reach Incorporated ที่มุ่งกระตุ้นการอ่านหนังสือและพัฒนาความเป็นผู้นำ ตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว มีเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายและระดับประถมต้นเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 500 คน

คุณ Lori Pitts ผู้ประสานงานด้านหลักสูตรและการสร้างสรรค์ของโครงการกล่าวว่า เด็กวัยรุ่นที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับบทบาทเป็นผู้สอนพิเศษ แม้ว่าตัวเองจะเรียนหนังสือไม่เก่งก็ตาม

คุณ Pitts กล่าวว่าทางโครงการเชื่อว่าการเอื้อให้เด็กวัยรุ่นมีความรับผิดชอบช่วยให้เด็กกระตือรือร้นและปรับปรุงตัวเองไปในตัว เพราะได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สอนพิเศษแก่เด็กที่อายุน้อยกว่า ช่วยให้วัยรุ่นกลายเป็นเด็กที่มีความผิดชอบมากขึ้นในชุมชนของตนเอง

คุณ Pitts ผู้ประสานงานกล่าวว่าในช่วงต้นปี มีการทดสอบระดับความสามารถในการอ่านของเด็กวัยรุ่นที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนพิเศษเหล่านี้และทดสอบอีกครั้งในตอนกลางปีการศึกษาและทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อตอนปลายปีการศึกษา ผลการทดสอบพบว่าเด็กวัยรุ่นที่ทำหน้าที่เป็นครูสอนพิเศษเหล่านี้พัฒนาความสามารถในการอ่านดีขึ้นอย่างมาก

Rico เองบอกว่าตัวเองเรียนไม่เก่งมาตลอด 4 ปี แต่มาตอนนี้ผลการเรียนของตนเองดีขึ้นอย่างมากด้วยและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น บรรดาครูผู้สอนประจำโครงการ Reach ทำการฝึกอบรมเด็กวัยรุ่นให้เป็นผู้สอนพิเศษ ทำการประเมินผลการสอนของวัยรุ่นเหล่านี้ Rico บอกว่าประสบการณ์นี้ช่วยให้เขาเข้าใจวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนประถมในการเรียนการสอน

คุณ Lorri Pitts บอกว่าการเล่นเกมส์เป็นส่วนสำคัญในโครงการสอนพิเศษนี้ คุณ Pitts บอกว่าเกมส์ที่ว่าอาจจะเป็นการลุกขึ้นวิ่งผ้านเส้นวงกลม การพูดคุยกันเพื่อทำความรู้จักกัน จักเด็กนั่งเป็นคู่ๆ เพื่อพูดคุยกัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใช้ความรู้ที่มีในการเล่นเกมส์ ไม่จำเป็นต้องนั่งทำแบบฝึกหัดเสมอไป

คุณ Judith Millers บอกว่าโครงการนี้มีผลดีอย่างมากต่อเด็กนักเรียนของเธอที่โรงเรียนประถม Payne เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้เวลาเรียนรู้จากเด็กมัธยมปลาย ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่โตกว่า วัยรุ่นที่เป็นครูพิเศษมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนกับครูประจำชั้นแต่เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ครูพิเศษเหล่านี้ได้รับค่าจ้างด้วย แต่ Rico ที่เข้าร่วมโครงการมานาน 4 ปีแล้วบอกว่าเงินค่าตอบแทนไม่ใช่เหตุผลหลักที่ตนเองเข้าร่วมโครงการ เขาบอกว่าตนเองทำเพื่อเด็กประถมเหล่านี้ ตนเองมาสอนพิเศษทุกวันที่โรงเรียนเพราะอยากให้เด็กๆ มีความสุขและตนเองจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำหน้าที่นี้

ความมุ่งมั่นในการสอนและความจริงจังในหน้าที่ของ Rico แสดงให้เห็นว่าโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือนี้สร้างคุณประโยชน์แก่ทั้งตัวเด็กวัยรุ่นที่เป็นผู้สอนพิเศษและเด็กๆ ชั้นประถมต้นในโครงการ

XS
SM
MD
LG