ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กรณีพิพาทขัดแย้งเรื่องทะเลจีนตอนใต้ยังปั่นป่วน


กรณีพิพาทขัดแย้งเรื่องทะเลจีนตอนใต้ยังปั่นป่วน
กรณีพิพาทขัดแย้งเรื่องทะเลจีนตอนใต้ยังปั่นป่วน

ความตึงเครียดในกรณีพิพาทขัดแย้งเรื่องทะเลจีนตอนใต้เป็นเรื่องที่นำมาถกอภิปรายกันในที่ประชุมของศูนย์วิจัยเอกชน Center for Strategic and International Studies (CSIS) ที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค Kurt Campbell กล่าวว่า ในส่วนของสหรัฐนั้น สหรัฐต้องการจะให้เส้นทางเดินเรือพานิชย์ระหว่างประเทซที่คับคั่งในอาณาบริเวณนั้นเปิดเสรีและปลอดภัย ส่วนอดีตเอกอัครรัฐทูตสหรัฐ Stapleton Roy ผู้อำนวยการสถาบัน Kissinger Institute on China and the United States แสดงทัศนะว่า ประเทศต่างๆ ไม่คิดว่าสถานการณ์จะร้ายแรงจนควบคุมไม่ได้ และขณะที่จีนกล่าวว่า สหรัฐไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั้น เขาเห็นว่า ประเทศส่วนใหญ่ต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสหรัฐมากขึ้นและกำลังพยายามทำงานร่วมกับสหรัฐในการธำรงรักษาความสงบในบริเวณดังกล่าว

ความตึงเครียดในเรื่องทะเลจีนตอนใต้เป็นเรื่องที่นำมาถกอภิปรายกันในที่ประชุมของศูนย์วิจัยเอกชน Center for Strategic and International Studies (CSIS) ที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆ นี้

จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในแนวเกาะต่างๆ ทั้งหมดในทะเลจีนตอนใต้ ขณะที่อีกหลายประเทศบ้างก็อ้างสิทธิในแนวเกาะทั้งหมด บ้างก็อ้างบางส่วน ความขัดแย้งเรื่องนี้ ก่อให้เกิดความตึงเตรียดและบางครั้งมีการสู้รบในน่านน้ำดังกล่าว

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค Kurt Campbell กล่าวว่า ในส่วนของสหรัฐนั้น สหรัฐต้องการจะให้เส้นทางเดินเรือพานิชย์ระหว่างประเทซที่คับคั่งในอาณาบริเวณนั้นเปิดเสรีและปลอดภัย เขากล่าวว่า จุดยืนของสหรัฐที่มีมาแต่เดิม คือ ไม่มีท่าทีข้อยึดมั่นใดๆ ในเรื่องอธิปไตยในน้านน้ำดังกล่าว สหรัฐไม่ได้อ้างสิทธิใดๆ เหนืออาณาบริเวณนั้น แต่สหรัฐมีผลประโยชน์แห่งชาติอย่างมากในอันที่จะต้องธำรงรักษาเสรีภาพของการเดินเรือและเสรีภาพทางทะเลในอาณาบริเวณดังกล่าว

Kurt Campbell กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ในทะเลจีนตอนใต้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเดินเรือพานิชย์และการประมงเท่านั้น แต่หลายประเทศมีกิจกรรมคึกคักในบริเวณนั้น รวมทั้งกิจกรรมทางทหาร อย่างเช่น การซ้อมรบของจีน ของสหรัฐ ของอินโดนีเซียย มาเลเซีย เวียดนาม และของประเทศอื่นๆ เป็นต้น

ส่วนอดีตเอกอัครรัฐทูตสหรัฐ Stapleton Roy ผู้อำนวยการสถาบัน Kissinger Institute on China and the United States เห็นว่า จีนอาจมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ขณะที่บางฝ่ายไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่นุ่มนวลเกินไปในการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในทะเลจีนตอนใต้ และเห็นว่ายังไม่มีความแจ้งชัดในนโยบายเรื่องนี้

Stapleton Roy แสดงทัศนะว่า ประเทศต่างๆ ไม่คิดว่าสถานการณ์จะร้ายแรงจนควบคุมไม่ได้ และขณะที่จีนกล่าวว่า สหรัฐไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั้น เขาเห็นว่า ประเทศส่วนใหญ่ต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสหรัฐมากขึ้นและกำลังพยายามทำงานร่วมกับสหรัฐในการธำรงรักษาความสงบในบริเวณนั้น

Kurt Campbell กล่าวว่า เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของสหรัฐ และของจีน และของประเทศอื่นๆในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ที่ประเทศเหล่านี้ จะต้องทำงานร่วมมือกัน ติดต่อเจรจากันใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ความตึงเครียดในเรื่องทะเลจีนตอนใต้เป็นเรื่องที่นำมาถกอภิปรายกันในที่ประชุมของศูนย์วิจัยเอกชน Center for Strategic and International Studies (CSIS) ที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆ นี้

จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในแนวเกาะต่างๆ ทั้งหมดในทะเลจีนตอนใต้ ขณะที่อีกหลายประเทศบ้างก็อ้างสิทธิในแนวเกาะทั้งหมด บ้างก็อ้างบางส่วน ความขัดแย้งเรื่องนี้ ก่อให้เกิดความตึงเตรียดและบางครั้งมีการสู้รบในน่านน้ำดังกล่าว

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค Kurt Campbell กล่าวว่า ในส่วนของสหรัฐนั้น สหรัฐต้องการจะให้เส้นทางเดินเรือพานิชย์ระหว่างประเทซที่คับคั่งในอาณาบริเวณนั้นเปิดเสรีและปลอดภัย เขากล่าวว่า จุดยืนของสหรัฐที่มีมาแต่เดิม คือ ไม่มีท่าทีข้อยึดมั่นใดๆ ในเรื่องอธิปไตยในน้านน้ำดังกล่าว สหรัฐไม่ได้อ้างสิทธิใดๆ เหนืออาณาบริเวณนั้น แต่สหรัฐมีผลประโยชน์แห่งชาติอย่างมากในอันที่จะต้องธำรงรักษาเสรีภาพของการเดินเรือและเสรีภาพทางทะเลในอาณาบริเวณดังกล่าว

Kurt Campbell กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ในทะเลจีนตอนใต้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเดินเรือพานิชย์และการประมงเท่านั้น แต่หลายประเทศมีกิจกรรมคึกคักในบริเวณนั้น รวมทั้งกิจกรรมทางทหาร อย่างเช่น การซ้อมรบของจีน ของสหรัฐ ของอินโดนีเซียย มาเลเซีย เวียดนาม และของประเทศอื่นๆ เป็นต้น

ส่วนอดีตเอกอัครรัฐทูตสหรัฐ Stapleton Roy ผู้อำนวยการสถาบัน Kissinger Institute on China and the United States เห็นว่า จีนอาจมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ขณะที่บางฝ่ายไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่นุ่มนวลเกินไปในการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในทะเลจีนตอนใต้ และเห็นว่ายังไม่มีความแจ้งชัดในนโยบายเรื่องนี้

Stapleton Roy แสดงทัศนะว่า ประเทศต่างๆ ไม่คิดว่าสถานการณ์จะร้ายแรงจนควบคุมไม่ได้ และขณะที่จีนกล่าวว่า สหรัฐไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั้น เขาเห็นว่า ประเทศส่วนใหญ่ต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสหรัฐมากขึ้นและกำลังพยายามทำงานร่วมกับสหรัฐในการธำรงรักษาความสงบในบริเวณนั้น

Kurt Campbell กล่าวว่า เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของสหรัฐ และของจีน และของประเทศอื่นๆในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ที่ประเทศเหล่านี้ จะต้องทำงานร่วมมือกัน ติดต่อเจรจากันใกล้ชิดยิ่งขึ้น

XS
SM
MD
LG