ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สมาชิกรัฐสภาของประเทศกานาเสนอให้ขึ้นเงินเดือนพวกเขาในฐานะเป็นวิธีการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง


President John Atta Mills of Ghana
President John Atta Mills of Ghana

สมาชิกรัฐสภากานากล่าวว่า พวกตนพบวิธีการเหนี่ยวรั้งควบคุมการฉ้อราษฏร์บังหลวงวิธีใหม่อันได้แก่การขึ้นเงินเดือนให้ตัวสองเท่า ข้อเสนอดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายโต้เถียงกันในกานาซึ่งยังคงแสวงหาวิธีที่จะนำมาใช้จัดการกับน้ำมันซึ่งเป็นโภคทรัพย์ใหม่ของประเทศ

XS
SM
MD
LG