ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พบผู้ป่วยโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทั่วโลกกว่า2เท่าในรอบ30ปีโดยเฉพาะเพศหญิงเป็นโรคอ้วนมากกว่าเพศชาย


พบผู้ป่วยโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทั่วโลกกว่า2เท่าในรอบ30ปีโดยเฉพาะเพศหญิงเป็นโรคอ้วนมากกว่าเพศชาย

งานวิจัยระหว่างประเทศปัจจุบันปัญหาการมีน้ำหนักเกิน หรือ การเข้าข่ายการเป็นโรคอ้วน ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศตะวันตกเท่านั้นแต่กำลังกระจายไปในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยมีจำนวนเพิ่มกว่า 2 เท่าในรอบ 30 ปีราวกับคลื่นยักษ์สึนามิที่พัดถล่มไปทั่วโลก

งานวิจัยจากกลุ่มนักวิจัยจาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ ร่วมกับนักวิจัยจาก Havard University รวมทั้งองค์การอนามัยโลก รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและหาขเอสรุปปัญหาการมีน้ำหนักเกินและการเป็นโรคอ้วนของประชากรโลกจาก 199 ประเทศทั่วโลก ได้ข้อสรุปว่า มหาชนคนเป็นโรคอ้วน กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ราวกลับคลื่นยักษ์สึนามิ ที่พัดกระหน่ำลุกลามไปทั่วโลก

ข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าในรอบเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั่วโลกมีอัตราของผู้ที่มีอาการของโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า และพบทั้งในเพศชายและเพศหญิง รวมกันแล้วกว่า 500 ล้านคน หรือหากเทียบสัดส่วนคือในเพศหญิง 1 ใน เจ็ด หรือ เพศหญิง 7 คนจะมีผู้เข้าข่ายเป็นโรคอ้วน 1 คน ขณะที่เพศชาย 10 ก็จะเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน 1 คน

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้สูตรการคำนวนดัชนีมวลกาย หรือ body mass index หรือ BMI คำนวนจากน้ำหนักหน่วนเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงมีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง เพื่อหาค่าประเมินความอ้วนหรือน้ำหนักเกิน หากพบตัวเลขดัชนีมวลกายที่หารออกมาอยู่ระหว่าง 25-30 จะถือว่าค่อนข้างมามีน้ำหนักเกิน แต่หากตัวเลขเกิน 30 ขึ้นไปถือว่าคุณกำลังเป็นสมาชิกมหาชนคนเป็นโรคอ้วนอย่างแน่นอน

รายงานข่าวยังเจาะลึกลงไปในรายละเอียด และรายประเทศถึงสถานการณ์นี้ในประเทศต่างๆ พบว่า แม้ประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ จะยังคงเป็นผู้นำของจำนวนผู้เป็นโรคอ้วน แต่ หลายประเทศกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันโดยเฉพาะผู้คนในแถบประเทศตะวันออกกลางที่อาศัยในเมือง

กลุ่มประเทศชาวเกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิคขึ้นชื่อในเรื่องความใหญ่โตของร่างกาย เพราะพวกเขามีดัชนีมวลกายเกินค่าเฉลี่ยอยู่ที่ตัวเลข 34-35

ขณะที่ในยุโรป ผู้หญิงชาวยุโรปใน รัสเซีย มอลโดวา และประเทศในแถบนั้น มีระดับตัวเลขดัชนีมวลกายอยู่ที่ 27 ซึ่งถือว่าเข้าข่ายน้ำหนักเกิน เช่นเดียวกับผู้ชายในสาธารณรัฐเชค และไอร์แลนด์ก็อยู่ในระดับเดียวกัน

แต่ถ้าถามว่าผู้หญิงประเทศไหนที่มีค่าเฉลี่ยนดัชนีมวลกายที่สมส่วน อ้อนแอ้น หรือหุ่นเพรียวลมมากที่สุด ในรายงานระบุว่า ต้องเป็นหญิงชาวสวิสเซอร์แลนด์ รองลงมาคือ หญิงชาวฝรั่งเศส และอิตาลี

และอิตาลี ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่ดัชนีมวลกายทั้งชายหญิงที่โดดเด่นและสมดุลที่สุดในยุโรปเพราะทั้งหญิงชายมีค่าตัวเลขที่คำนวนออกมาแล้วอยู่ที่ 25.2

พาดหัวข่าวในรายงานข่าวชิ้นนี้ บอกว่าปัญหาโรคอ้วนไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในอเมริกันอีกต่อไปเพราะมีประเทศอื่นๆที่กลุ่มประชากรที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นตามมาอย่างรวดเร็ว

และแม้รายงานวิจัยฉบับนี้จะไม่ได้กล่าวถึงค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายในประเทศไทย แต่ถ้าคุณผู้ฟังจะลองคำนวนน้ำหนักและส่วนสูงด้วยตัวเองเพื่อทราบตัวเลขที่แท้จริงก็ไม่ผิดกติกา คำนวนด้วยน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม หารกับความสูงหน่วยเป็นเมตร เผื่อว่าจะเร่งแก้ไข ลดน้ำหนัก หรือควบคุมอาหารได้ทัน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG