ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์พยายามพัฒนาพันธุ์พืชเรืองแสงท่ามกลางกระแสวิจารณ์


กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักลงทุนรุ่นใหม่เริ่มโครงการที่ประกาศทางเวปไซต์ชื่อ Kickstarter ที่จะนำหลักพื้นฐานด้านวิศวกรรมพันธุศาสตร์ไปปรับใช้ เพื่อสร้างพืชพันธุ์ใหม่ที่เรืองแสงขึ้น โดยเรียกโครงการนี้ว่าชีววิทยาประดิษฐ์ หรือ Synthetic Biology ด้วยการนำ DNA ของพืชหรือสัตว์ที่มีแสงเรืองในตัวใส่เข้าไปในพืชพันธุ์ใหม่

อย่างไรก็ตามมีเสียงตำหนิโครงการนี้ว่าเป็นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติและอาจทำให้มีการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นมา เป้าหมายขั้นแรกของโครงการนี้คือการเพาะพันธุ์กุหลาบเรืองแสง และวัตถุประสงค์ในระยะยาวคือการเพาะพันธ์ต้นไม้ใหญ่ที่ให้แสงสว่างตอนกลางคืนแทนไฟส่องถนนได้ แต่การจะทำเช่นนั้นได้นักวิทยาศาสตร์จะต้องสามารถหาคำตอบได้ว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถควบคุมกระบวนการสร้างและใช้พลังงานของพืช ให้เน้นไปที่การสร้างและสะสมแสงแทนการเจริญเติบโต
XS
SM
MD
LG