ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบว่าผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนทั่วๆ


Surgeons give patient Tiffany Buchta both a new kidney and pancreas.

ไวรัส คือตัวกระตุ้นการเติบโตของเชื้อมะเร็ง และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นสิ่งที่ช่วยให้ไรวัสเหล่านั้น ไม่สามารถทำอันตรายต่อร่างกายได้ แต่ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ มักจะได้รับยาชนิดรุนแรงที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ร่างกายไม่ต่อต้านอวัยวะที่ปลูกถ่ายเข้าไป


นักวิจัยทราบดีว่า ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ มีความเสี่ยงมากกว่าในการเป็นโรคมะเร็ง แต่การศึกษาชิ้นใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่า ความเสี่ยงที่ว่านั้น มีมากน้อยแค่ไหน

คุณ Eric Engles แห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐ ผู้นำการศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวว่า การปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ในช่วงเวลา 1 ปี หลังการปลูกถ่ายอวัยวะ

คุณ Eric Engles ตั้งสมมติฐานว่า ถ้าหากเราพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็ง 7 คน จากคนทั่วไปจำนวน 1,000 คน แต่ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น 2 เท่า คือราว 13 -14 คน ในจำนวนผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 1,000 คนในช่วงเวลา 1 ปี

นักวิจัย Eric และเพื่อนร่วมงานได้ใช้ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะของผู้ป่วยจำนวน 175,000 คนในสหรัฐ พบว่ามีการปลูกถ่ายไตมากที่สุด ตามด้วยตับ หัวใจ และปอด

ในบางครั้ง เชื้อมะเร็งจะเกิดขึ้นในบวิเวณอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่าย โรคมะเร็งที่ไต พบมากที่สุดในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต เช่นเดียวกับโรคมะเร็งปอด ที่พบมากที่สุดในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายปอด

แต่โรคมะเร็งชนิดอื่นๆ ไม่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่าย เช่นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในหมู่ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ คือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

นักวิจัยแห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐผู้นี้กล่าวอีกว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองดังกล่าว พบในหมู่ผู้ป่วยที่ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยมีสาเหตุมากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Epstein-Barr (เอ็บสไตน์ บาร์) ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากในการเป็นโรคมะเร็งชนิดนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายปอด นักวิจัยสันนิษฐานว่าความเสี่ยงนั้นอาจเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยที่ว่า ผู้ป่วยได้รับยายับยั้งการทำงานของระบบภูมิต้านทานในร่างกายที่มีฤทธิ์รุนแรง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า แต่นักวิจัย Eric บอกว่า การปลูกถ่ายอวัยวะ คือการช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และการปลูกถ่ายอวัยวะยังเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของการแพทย์สมัยใหม่อีกด้วย

การศึกษาชิ้นนี้ ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร American Medical Association

XS
SM
MD
LG