ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คณะนักวิจัยระหว่างประเทศเปิดเผยรายการ Top Ten List ของสัตว์และพืชที่ค้นพบใหม่ปีที่แล้ว


Antelope

ปลิงที่มีฟันขนาดใหญ่ในเปรู แบคทีเรียซึ่งกินสนิมเป็นอาหาร และเกาะอยู่ตามแท่งสนิมรูปร่างคล้ายหินย้อยของเรือไททานิคที่จมอยู่ใต้ทะเล ปลาแพนเค๊กที่ก้นทะเลของอ่าวเม๊กซิโกซึ่งมีลักษณะเหมือนค้างคาวเดินได้ เห็ดที่เรืองแสงได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงในบราซิล แมลงสาบกระโดดได้ในอาฟริกาใต้ กิ้งก่ายักษ์ขนาดยาวสองเมตรที่กินพืชเป็นอาหารในฟิลิปปินส์ และแมงมุมพันธ์ใหม่บนเกาะมาดากัสการ์ที่มีใยเหนียวจนสามารถดึงข้ามแม่น้ำได้ ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของพืชและสัตว์พันธ์ใหม่ซึ่งคณะนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศค้นพบเมื่อปีที่แล้ว และมหาวิทยาลัย Arizona State University ได้จัดทำเป็นรายการ Top Ten List เพื่อแสดงตัวอย่างของพืชสัตว์ประเภทใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน

โดยอาจารย์ Quentin Wheeler นักกีฏวิทยาซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ International Institute for Species Exploration ที่มหาวิทยาลัย Arizona State University หน่วยงานผู้จัดทำและเผยแพร่รายชื่อ Top Ten List นี้บอกว่า ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ซึ่งเริ่มมีการทำระบบจำแนกและบันทึกพันธ์พืชและสัตว์ต่างๆ บนโลกเป็นต้นมาได้มีการทำรายชื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไปแล้วราวสองล้านรายการ แต่ก็เชื่อว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกมากถึง 100 ล้านชนิดซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกัน และในแต่ละปีนักวิทยาศาสตร์จะสามารถค้นพบพืชและสัตว์พันธ์ใหม่ๆ เพียงราวหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นชนิดเท่านั้น

อาจารย์ Quentin ชี้ด้วยว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ บนโลกซึ่งยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนี้ จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ซึ่งมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของเราได้ อาจารย์ Quentin Wheeler ชี้ด้วยว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้บทเรียนจากธรรมชาติ ที่ได้มีวิวัฒนาการและปรับตัวมานานถึงสามหมื่นแปดพันล้านปี เพื่อนำมาช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ และการจัดทำรายชื่อ Top Ten List ของพืชและสัตว์ที่พบใหม่ในแต่ละปีก็จะช่วยให้ความรู้และสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของโลกของเรา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG