ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวอเมริกัน 2 คนกับชาวอังกฤษเชื้อสายไซปรัสได้รับรางโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัยทฤษฎี “Search Friction”


ชาวอเมริกัน 2 คนกับชาวอังกฤษเชื้อสายไซปรัสได้รับรางโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัยทฤษฎี “Search Friction”

ราชบัณฑิตยสถานแห่งสวีเด็น ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2553 นี้ แก่ชาวอเมริกัน 2 คน คือ Peter Diamond แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสทส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT กับ Dale Mortensen แห่ง มหาวิทยาลัย Northwestern และ ชาวอังกฤษเชื้อสายไซปรัส Christopher Pissarides แห่ง London School of Economics สำหรับผลงานวิจัยทฤษฎี “Search Friction” คำประกาศนั้นระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสาม ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ระเบียบกฏเกณฑ์และนโยบายทางเศรษฐกิจ มีต่อ ภาวะคนว่างงาน การมีตำแหน่งงานว่าง และค่าจ้าง ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายความยากลำบากในการจัดการอุปทานให้เข้ากับอุปสงค์ โดยเฉพาะในตลาดแรงงาน

ราชบัณฑิตยสถานแห่งสวีเด็น ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2553 นี้ แก่ชาวอเมริกัน 2 คน คือ Peter Diamond แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสทส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT กับ Dale Mortensen แห่ง มหาวิทยาลัย Northwestern และ ชาวอังกฤษเชื้อสายไซปรัส Christopher Pissarides แห่ง London School of Economics สำหรับผลงานวิจัยทฤษฎี “Search Friction”

คำประกาศนั้นระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสาม ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ระเบียบกฏเกณฑ์และนโยบายทางเศรษฐกิจ มีต่อ การที่คนตกงาน การมีตำแหน่งงานว่าง และค่าจ้าง

ทฤษฎี “Search Friction” หรือ ความขัดแย้ง นั้น ศึกษาปัญหาต่างๆ อย่างเช่น ภาวะคนว่างงานสูง เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับการที่มีตำแหน่งงานเปิดอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างไร งานวิจัยของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ทั้งสามนี้ ศึกษาพิจารณา ความขัดแย้งที่เด่นชัดดังกล่าว ขณะที่การปรับปรุงความสามารถในการผลิต หรือผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อหน่วยแรงงาน สามารถนำไปสู่การลดภาวะคนว่างงานลงได้

ศาสตราจารย์ Mat Persson สมาชิกราชบัณฑิตยสถานแห่งสวีเด็นอธิบายว่า สภาพการณ์แบบทฤษฏี “Search Friction” นั้นมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เราไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเกี่ยวกับสภาพที่ขัดแย้งกันที่มีอยู่เหล่านั้น ซึ่งทำให้เห็นว่า ตลาดไม่ได้ทำงานอย่างตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์แบบอย่างที่เป็นมาแต่เดิม สภาพการณ์นี้มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่ามาก และแปลกกว่ามาก อย่างเช่น การมีทรัพยากรที่ที่ไม่ได้ใช้หรือใช้น้อย หรือสินค้าที่ขายไม่ออก ขณะที่มีลูกค้าจำนวนมากพยายามหาซื้อผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ และในตลาดแรงงานที่มีคนว่างงานขณะเดียวกับที่มีตำแหน่งงานว่าง เป็นต้น

ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ Christopher Pissarides แห่ง London School of Economics กล่าวว่า งานวิจัยนี้ มีนัยบ่งชี้แจ้งชัดสำหรับบรรดาผู้กำหนดนโยบาย โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังมีคนว่างงานเป็นจำนวนมากทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือขณะนี้ เขากล่าวว่า สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งตอนนี้ คือ ดำเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า คนที่ตกงานจะไม่ว่างงานอยู่นานเกินไป และควรพยายามจัดการให้คนเหล่านั้นมีประสบการณ์โดยตรงในการทำงาน ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโครงการฝึกงานที่สิ้นค่าใช้จ่ายสูง แต่เป็นประสบการณ์ของการทำงานโดยตรง เพื่อว่าคนเหล่านั้นจะได้ไม่ขาดตอนไปจากการมีส่วนในกำลังแรงงาน และในที่สุด คนเหล่านั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในงานลักษณะปกติประจำมากขึ้น

ผู้ได้รับผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้อีกคนหนึ่ง ศาสตราจารย์ Peter Diamond แห่ง MIT วัย 70 ปี เคยสอน Ben Bernanke ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐคนปัจจุบัน และเคยได้รับเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโอบามาให้เป็นผู้ว่าการคนหนึ่งของระบบธนาคารกลางด้วย แต่ถูกคัดค้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภา

รางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ไม่ได้อยู่ในรางวัลโนเบล 5 สาขาตามพินัยกรรมของ Alfred Nobel ปีคริสต์ศักราช 1895 แต่ตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช 1968 โดยธนาคารกลาง Riksbanken ของสวีเด็น และได้รับรางวัลเงินสดราว 1 ล้าน 3 แสนดอลลาร์เท่ากับสาขาการแพทย์ เคมี ฟิสิคส์ วรรณกรรม และสันติภาพ

ผู้ได้รับรางวัลทุกคนได้รับเชิญไปร่วมพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการที่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเด็น และกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในเดือนธันวาคม

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG