ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เปิดห้องเรียน‘นาฏศิลป์-ดนตรีไทย’ในอเมริกาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย UCLA


หลักสูตรวิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ไทยซึ่งเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีโดยอาจารย์เชื้อสายไทย ในภาควิชามานุษยวิทยาการดนตรีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแอนเจลิส หรือ UCLA เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสการสืบทอดและเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยในเชิงวิชาการได้อีกทางด้วย

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG