ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความสำคัญในการรวมตัวของชาวไทยในสหรัฐเพื่อต่อรองและเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองในอเมริกาทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนในต่างแดน


ความสำคัญในการรวมตัวของชาวไทยในสหรัฐเพื่อต่อรองและเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองในอเมริกาทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนในต่างแดน
ความสำคัญในการรวมตัวของชาวไทยในสหรัฐเพื่อต่อรองและเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองในอเมริกาทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนในต่างแดน

ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติของอเมริกา การรวมตัวเพื่อมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวชุมชนเชื้อชาติต่างๆเพื่อต่อรองและเรียกร้องสิทธิ์กับนักการเมืองในทุกระดับเป็นสิ่งจำเป็น และจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่นเดียวกับชาวชุมชนไทยในรัฐฟลอริด้าที่แม้จะมีจำนวนไม่มากนักแต่ก็ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้

การเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อสรรหาผู้แทนพรรคริพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวชุมชนไทยจะได้มีส่วนร่วมกับระบบการเมืองในสหรัฐ ไม่เฉพาะการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น แต่หมายถึงการรวมตัวติดตามและพิจารณาสนับสนุนผู้สมัครในนโยบายด้านต่างๆ


คุณกัญญา มูลศิริ นายกสมาคมไทยรัฐฟอลริด้าตอนใต้ ในเมืองไมอามี บอกว่า แม้จะมีจำนวนคนไทยไม่มากนักในรัฐฟลอริด้า หากเทียบกับชุมชนอื่นๆ แต่การรวมตัวกันเพื่อต่อรองฐานคะแนนเสียงกับนักการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นที่ชุมชนไทยเพื่อเรียกร้องสิทธิ์สำหรับชาวไทยโดยรวม

เช่นเดียวกับคุณยุทธ จันทรา และคุณชัชวาลย์ สุกิจจวนิช นักธุรกิจชาวไทยในเมืองออร์แลนโด บอกว่า ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเช่นอเมริกา การมีส่วนร่วมทางการเมืองในกับทุกระดับเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะชุมชนกลุ่มน้อยชาวเอเชีย และเป็นเหตุผลที่พวกเขาคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ชุมชนไทยในอเมริกามีความก้าวหน้า เติบโต และมีสิทธิ์มีเสียง มีบทบาทมากยิ่งขึ้นได้ในวันข้างหน้า

ชุมชนชาวไทยในรัฐฟลอริดากระจายตัวอยู่หลายเมืองและสามารถรวมตัวจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาได้หลายแห่งจนสำเร็จ เช่น วัดฟลอริดาธรรมาราม ในเมืองออร์แลนโด และวัดพุทธรังสีไมอามี ในเมืองไมอามี แต่ละแห่งทำหน้าที่ศูนย์กลางของชุมชนไทยในการพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันมายาวนับหลายทศวรรษ นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์การรวมกลุ่มของชุมชนไทยในฐานะชนกลุ่มน้อยในสังคมอเมริกาที่ใช้ต่อรองเพื่อดำรงความเป็นชุมชนไทยพลัดถิ่นในต่างแดน

XS
SM
MD
LG