ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คณะกรรมการ Helsinki ของสหรัฐฯ ยังไม่สามารถยืนยันวันแถลงข้อมูลเรื่องไทยสำหรับพตท.ทักษิณที่ได้รับเชิญ


คณะกรรมการ Helsinki ของสหรัฐฯ ยังไม่สามารถยืนยันวันแถลงข้อมูลเรื่องไทยสำหรับพตท.ทักษิณที่ได้รับเชิญ
คณะกรรมการ Helsinki ของสหรัฐฯ ยังไม่สามารถยืนยันวันแถลงข้อมูลเรื่องไทยสำหรับพตท.ทักษิณที่ได้รับเชิญ

คณะกรรมการเรื่องความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (CSCE) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าคณะกรรมการเฮลซิงกิของสหรัฐฯ ยืนยันว่าได้เชิญพตท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะหนึ่งในบรรดาผู้ที่จะแถลงให้ข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งยังเป็นที่สนใจของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ อยู่หลายคน แต่ยังไม่สามารถยืนยัน (ณ วันที่ 7 ธันวาคม) ว่าการรับฟังข้อมูลดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคมได้หรือไม่ เพราะยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานจึงยังไม่สามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้กล่าวว่า พตท.ทักษิณมีทางเลือกที่จะแถลงให้ข้อมูลผ่านระบบ video conference ได้ หากไม่ต้องการเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯ ทางด้าน ดร.ปณิธาน วัฒนายากร โฆษกรัฐบาลไทยกล่าวว่าหากรัฐบาลไทยทราบว่าบุคคลที่ต้องโทษตามคำพิพากษา หรือเป็นที่ต้องการตัวของศาลไปอยู่ในประเทศใด ทางการไทยก็จะขอให้ประเทศดังกล่าวส่งตัวบุคคลนั้นให้ และว่ารัฐบาลไทยกับสหรัฐฯ มีข้อตกลงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันอยู่ จึงหวังว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะให้ความร่วมมือกับไทยในเรื่องนี้

สำหรับคณะกรรมการเรื่องความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (CSCE) ชุดนี้เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ฝ่ายละ 9 คน และมีตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย หน่วยงานดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 เพื่อติดตามสอดส่องและดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลง Helsingki สำหรับยุโรปซึ่งทำขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือ โดยอีกสี่ประเทศที่ร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือนี้ได้แก่ อาฟกานิสถาน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเกาหลีใต้

XS
SM
MD
LG