ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนสองคนเข้ามาเปิดการประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับประวัติผลงานด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนาม


ประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนสองคนเข้ามาเปิดการประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับประวัติผลงานด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนาม

ประเทศไทยไม่ออกวีซ่าให้ผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนสองเข้าประเทศเพื่อป้องกันมิให้มาเปิดประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับสภาพการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม เวียดนามกำลังโดนสวดหนักยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการควบคุมตัวนักเขียนชั้นนำและการที่รัฐบาลโจมตีสาวกของพระสงฆ์ฝ่ายศาสนาพุทธผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในเวียดนามด้วย

แต่เดิมนั้นคุณ หวอ หวัน ไอ๋ ( Vo Van Ai ) และคุณ เพเนลปี ฟอล์คเนอร์ ( Penelope Faulkner ) จะเป็นผู้นำรายงานเกี่ยวกับเวียดนามมาแถลงให้สื่อมวลชนทราบที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากรัฐบาลไทยไม่ออกวีซ่าให้บุคคลทั้งสองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้อุปถัมภ์เรื่องการมาเสนอรายงานฉบับนั้น อันได้แก่ คณะกรรมการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม ( Vietnam Committee on Human Rights ) และ สหพันธ์สโมสรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ( International Federation for Human Rights Club ) จึงยกเลิกเรื่องดังกล่าว

อาจารย์ ธิตินันท์ พงศ์สุทธิรัก นักรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ตนสงสัยว่าเวียดนามเป็นผู้ขอร้องมาและประเทศไทยก็ค้อมศีรษะทำตามคำขอของเวียดนาม และว่า นโยบายต่างประเทศของไทยนั้นไม่ค่อยจะเด่นอะไรนักในระยะนี้ ในถ้อยแถลงที่มีไปถึงสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศไทยระบุว่า ขณะที่ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเรื่องการแสดงทัศนะหลากหลายไว้สูง แต่ก็มีจุดยืนมานานแล้วว่าจะไม่ยอมให้ใช้ประเทศไทยเป็นที่ดำเนินกิจกรรมที่ก่อผลเสียต่อประเทศอื่นๆ

อาจารย์ ธิตินันท์ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศไทยทำไม่ถูกที่พูดว่า ประเทศไทยมิใช่เป็นเวทีสำหรับการโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน เรื่องนั้นเป็นความจริงเมื่อมองในแง่ของหลักการ แต่เราเคยมีการประชุมอภิปราย

การประชุมและการประชุมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลายต่อหลายครั้งในประเทศไทยที่กระทบถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น ประเทศไทยไม่อยู่ในฐานะที่เรียกได้ว่ายืนหยัดสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในตอนนี้

ทางกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่ตอบเรื่องที่ขอเข้าสัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ ในปีนี้ ประเทศไทยโดนฝ่ายต่างๆภายในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นว่ามีการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อพยายามยุติการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ส่วนเวียดนามเองก็โดนวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น กลุ่มสนับสนุนสิทธิมนุษยชนต่างๆกล่าวว่า พฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนรวมถึงการที่เวียดนามควบคุมตัวบรรดานักเขียนชั้นนำและการที่รัฐบาลโจมตีสาวกของพระสงฆ์ฝ่ายศาสนาพุทธผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามบอกปัดเสียงวิจารณ์เหล่านั้น เวียดนามแถลงต่อสหประชาชาติว่ามิได้ควบคุมบุคคลเหล่านั้นและมิได้กระทำการอันมิชอบต่อบุคคลเหล่านั้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG