ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Bloomberg แนะรัฐบาลไทยเพิ่มการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว


สำนักข่าวการเงิน Bloomberg ตีพิมพ์บทความเรื่อง Thailand Needs to Invest in People, Not Rice โดยคอลัมนิสต์ William Pesek เนื้อหาระบุถึงอุปสรรคในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย พร้อมแนะนำแผนการลงทุนของรัฐบาลไทยในอนาคต ที่ควรมุ่งเน้นที่ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น

บทความชิ้นนี้ระบุว่า 2 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจราว 5.3% ซึ่งถือว่าดีพอสมควร และมีบรรยากาศการเมืองที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพภายหลังการปฏิวัติเมื่อ 7 ปีที่แล้ว แต่ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือ โครงการต่างๆเช่น โครงการรับจำนำข้าว โครงการรถคันแรก และโครงการขนาดใหญ่แบบเมกะโปรเจคต์ต่างๆนั้น มิได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม และมีจุดมุงหมายทางการเมืองเป็นหลัก อีกทั้งยังมิได้วางรากฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

Bloomberg แนะนำว่า หากไทยต้องการหลุดพ้นจาก “กับดักของประเทศรายได้ระดับกลาง” และก้าวเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วของเอเชีย รัฐบาลต้องเพิ่มการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคนไทยให้เท่าเทียมกับประเทศศก.ชั้นนำในเอเชีย

บทความระบุว่า ปัจจุบันไทยยังล้าหลังในด้านการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา การเรียนการสอนยังมุ่งเน้นที่การท่องจำมากกว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ดัดแปลง รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณ Peter Warr นักเศรษฐศาสตร์ที่ Australian National University ในกรุงแคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย ผู้จัดทำรายงานศึกษาเศรษฐกิจไทย เป็นอีกคนที่ชี้ว่า รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันยังมีนโยบายการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษาน้อยเกินไป และว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยมีความสำคัญต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่นพม่า ลาว และกัมพูชา ต่างใช้ไทยเป็นต้นแบบในการวางนยาบยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
Bloomberg ชี้ว่าเวลานี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ต่างยึดกุมอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ไทยเคยเป็นผู้นำ ขณะที่ค่าแรงของไทยและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ไทยจึงควรยกระดับการผลิตไปเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า เช่นสินค้าอิเลคทรอนิคส์และรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อของไทยเอง แต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยแรงงานมีทักษะฝีมือระดับสูงและนโยบายที่เกื้อหนุนจากรัฐบาล ซึ่งไทยยังขาดตรงจุดนี้ ประกอบกับปัญหาคอรัปชั่นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ

บทความชิ้นนี้สรุปว่า นโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังคงเน้นผันเงินสู่ชนบทเพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมือง โดยมิได้สร้างสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายที่เข้มแข็ง และยิ่งมิได้เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายในเวลาที่การเมืองไทยเริ่มมีเสถียรภาพเช่นนี้

รายงานโดย William Pesek / เรียบเรียงโดย ทรงพจน์ สุภาผล
XS
SM
MD
LG