ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญของ ADB กล่าวว่า น้ำท่วมใหญ่ในไทยเป็นการเตือนให้ประเทศต่าง ๆ ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ


ผู้เชี่ยวชาญของ ADB กล่าวว่า น้ำท่วมใหญ่ในไทยเป็นการเตือนให้ประเทศต่าง ๆ ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้เชี่ยวชาญของ ADB กล่าวว่า น้ำท่วมใหญ่ในไทยเป็นการเตือนให้ประเทศต่าง ๆ ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้เชี่ยวชาญของ ADB กล่าวว่า น้ำท่วมใหญ่ในไทยเป็นการเตือนให้ประเทศต่าง ๆ ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า น้ำท่วมที่ยังผลเสียหายร้ายแรงในประเทศไทยสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่คาดทำนายกันว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองใหญ่ ๆ ในเอเชียมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและความแห้งแล้งรุนแรง และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ จำเป็นจะต้องดำเนินการเร่งด่วนในการศึกษาและพัฒนาแผนการต่าง ๆ สำหรับเขตเมือง ในการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

XS
SM
MD
LG