ลิ้งค์เชื่อมต่อ

บริการแอพพลิเคชั่นแจ้งเบาะแสการทุจริตในประเทศไทย


ข้อมูลการสำรวจขององค์กรวิจัยเรื่องความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือ Transparency International พบว่าคนไทย 1 ใน 4 คน ยอมรับว่าเคยจ่ายเงินเพื่อการทุจริตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่นเดียวกับข้อมูลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นซึ่งไทยมีคะแนนไม่ค่อยดีนัก จนเกือบถึงขั้นสรุปได้ว่าการคอรัปชั่นหรือติดสินบนมีอยู่เกือบทุกแห่งและในทุกระดับในประเทศไทย

พนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนหนึ่งในลักษณะการหาช่องทางการทุจริตและเรียกสินบนของเจ้าหน้าที่บางรายที่ทำให้หลายคนอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่สามารถทำอะไรได้

แม้หลายคนจะทราบว่าข้อมูลถึงการทุจริตที่มีอยู่เกือบทั่วไป แต่รายงานการแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรัปชั่นที่มีผู้ร้องเรียนผ่าน สายด่วนทางโทรศัพท์ เวปไซท์ และการเข้าแจ้งด้วยตัวเองต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท. กลับมีเพียง 4 พันครั้งต่อปีเท่านั้น ทำให้หน่วยด้านการปราบปรามการทุจริต สังกัดกระทรวงยุติธรรมแห่งนี้
พยายามจะหาช่องทางใหม่ๆเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสการทุจริตได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ด้วยการเปิดบริการ แอพพลิเคชั่น Bribespot หรือ ชี้จุดทุจริต ที่ทุกคนสามารถดาวโหลดลงบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งเบาะแสให้รายละเอียด ข้อมูล ลักษณะการทุจริต รวมถึงชี้จุดสถานที่การกระทำทุจริตได้ทันทีที่พบเห็น

คุณประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บอกว่า การใช้เทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญในการช่วยแจ้งเบาะแสการทุจริตของภาคประชาชนได้มากขึ้น

เช่นเดียวกับกลุ่มคนไทยบางส่วน ที่เห็นด้วยกับการใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อการแก้ปัญหาการทุจริตที่มีอยู่ทั่วไป

แม้การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการการทุจริตจะสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังมีคำถามในแง่ของการปฏิบัติ และความสามารถในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้กระทำผิดได้หรือไม่ หากสังคมส่วนใหญ่ยังคงยอมอดทนกับการจ่ายเงินสินบนเล็กๆน้อยๆเพื่อลดขั้นตอนแทนการจ่ายค่าปรับ หรือการยอมจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้งานบริการที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะทันสมัยเพียงใดก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้แก้ปัญหาทุจริตให้หมดไปได้

ในปีพุทธศักราช 2555 ที่ผ่านมาองค์กรวิจัยเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ Transparency International จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 88 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก โดยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันที่สูงและยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ของโลก
XS
SM
MD
LG