ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี-มูน เรียกร้อง ณ กรุงเทพมหานคร ให้พม่าปล่อยบรรดานักโทษการเมือง และขอให้การเลือกตั้งในพม่าในเดือนหน้าโปร่งใส


เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี-มูน เรียกร้อง ณ กรุงเทพมหานคร ให้พม่าปล่อยบรรดานักโทษการเมือง และขอให้การเลือกตั้งในพม่าในเดือนหน้าโปร่งใส

เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี-มูน เร่งรัดรัฐบาลทหารพม่าอีกครั้งหนึ่งให้ปล่อยนักโทษการเมือง เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งในพม่าในเดือนหน้านั้นน่าเชื่อถือได้ นาย บัน คี-มูนกล่าวด้วยว่าว่า การเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นเครื่องทดสอบว่าพม่าก้าวหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแค่ไหน?

เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี-มูน กล่าวว่า การเลือกตั้งในพม่า ซึ่งจะทำกันในวันที่ 7 เดือนหน้าจำจะต้องมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือได้ นาย บัน คี-มูนกล่าวต่อบรรดาผู้สื่อข่าว ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแห่งแรกที่เขาแวะเยือนในการมาเยือนสี่ประเทศในเอเชียครั้งนี้ว่า เขาได้แต่หวังอย่างจริงใจว่าการเลือกตั้งครอบคลุมอย่างกว้างขวาง โปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นเรื่องที่นานาประเทศคาดหวังกันไว้ ยิ่งพม่าดำเนินการที่เป็นรูปธรรมที่ส่อว่าตนไม่ต้องการเป็นอย่างที่แล้วๆมาและมีความเปิดกว้างมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้การก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยของพม่าน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น เขากล่าวด้วยว่า ยิ่งรัฐสภาใหม่มีคนกลุ่มต่างๆในสังคมรวมอยู่ด้วยมากเท่าไหร่ก็จะเป็นสัญญาณส่อว่าการเลือกตั้งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

นาย บัน คี-มูน กล่าวด้วยว่า หลังการเลือกตั้ง การมีรัฐบาลที่ครอบคลุมฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นผลที่ได้รับจากการเลือกตั้งที่สะท้อนภาพให้เห็นถึงความปรารถนาและเจตนารมณ์ของปวงชนนั้นจะเป็นเรื่องที่ทรงความสำคัญยิ่งกว่านั้น เรื่องดังกล่าวจะเป็นเครื่องทดสอบรัฐบาลพม่าว่าจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังของนานาประเทศได้หรือไม่? เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี-มูน ยังกล่าววิงวอนให้รัฐบาลพม่าปล่อยนักโทษการเมือง เพราะการทำเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่สายเกินไป

นาง ออง ซาน ซู จี หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านโดนกักบริเวณให้อยู่แต่ภายในบ้านพักและไม่มีสิทธิออกเสียง พรรคสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนาง ออง ซาน ซู จี โดนยุบเพราะไม่ยอมขับนางและสมาชิกอื่นๆที่ติดคุกอยู่ออกจากพรรค

นักกิจกรรมด้านสิทธิกล่าวว่า นักโทษการเมืองที่โดนรัฐบาลทหารพม่าขังคุกไว้มีจำนวนสองพันกว่าคน

กลุ่มสนับสนุนสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่ม ชาวพม่าพลัดถิ่นและรัฐบาลของหลายประเทศหาว่า การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการหลอกลวงคน ฝ่ายทหารจะมีที่นั่งในรัฐสภาใหม่ร้อยละ 25 อีกทั้งกฎหมายเลือกตั้งยังจำกัดการรณงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารพม่าอีกด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG