ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาติต่างๆ ลงนามในคำประกาศที่แสดงเจตนารมณ์จะเร่งปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวง


ชาติต่างๆ ลงนามในคำประกาศที่แสดงเจตนารมณ์จะเร่งปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงมาประชุม ณ กรุงเทพมหานคร และเสนอแนะวิธีการหลายแบบสำหรับการปราบการฉ้อราษฎรบังหลวงทั่วโลก

การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงครั้งที่ 14 ณ กรุงเทพมหานครยุติลงในวันเสาร์ ชาติที่ส่งผู้แทนมาร่วมการประชุมให้คำมั่นว่าจะเร่งปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวงและจะปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่มีอยู่แล้วทุกฉบับ

คณะกรรมการแสดงความเสียใจที่หลายชาติยังมิได้ให้สัตยาบันหรือนำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงไปปฏิบัติให้เป็นผล อนุสัญญาฉบับนั้นมีผลใช้บังคับเมื่อปีพุทธศักราช 2548 และมีอำนาจมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและการให้ถือว่าการฉ้อราษฏร์บังหลวงเป็นความผิดทางอาญาตลอดจนการร่วมมือระหว่างประเทศและการนำสินทรัพย์กลับคืนมา หลังจากถกกันเกี่ยวกับเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวงมา 4 วัน นักแสดงหญิง เอ็มมา สุวรรณรัตน์ (Emma Suwannarat ) กล่าวว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นเครื่องมือระดับโลกอันแรกสำหรับแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่น่าเสียใจว่าหลายประเทศยังมิได้ให้สัตยาบัน หรือไม่ก็นำอนุสัญญานั้นไปปฎิบัติให้เป็นผลอย่างเชื่องช้า

การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงครั้งที่ 14 มีขึ้นในช่วงเดียวกับการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G-20 ณ กรุงโซล ซึ่งบรรดาผู้นำให้คำมั่นว่าจะปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวงตามแผนการต่อต้านเรื่องนั้นของตนเอง การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงครั้งที่ 14 นี้ยังดำเนินไปเคียงขนานกับการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มภาคี APEC ซึ่งบรรดาผู้นำระบุว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นภัยคุกคามต่อความรุ่งเรืองไพบูลย์และการพัฒนา

หัวข้อที่สำคัญในระเบียบวาระการประชุมหัวข้อหนึ่งได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงและนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแผนการสงวนป่าที่สหประชาชาติสนับสนุน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าและการเสื่อมสภาพของป่า หรือ REDD

นักวิเคราะห์เกี่ยวกับ REDD ของโครงการพัฒนาการของสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก Estelle Pach เตือนเกี่ยวกับวิสัยที่อาจมีการฉ้อราษฏร์บังหลวง เธอกล่าวว่า มีความเสี่ยงในแผนการนั้นเพราะหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับป่ายังไม่สมบูรณ์เลยไม่ว่าจะที่ไหนและเพราะเหตุที่เงินทองหลั่งไหลมาจากกลไกของ REDD จึงทำให้มีวิสัยว่าจะเกิดการฉ้อราษฎ์บังหลวงอย่างขนานใหญ่หรือแบบเล็กๆน้อยๆ

ผู้แทนของชาติกำลังพัฒนาจำนวนหนึ่งอย่างเช่น มัลดี๊ฟส์กล่าวว่า ประเทศของเขารู้สึกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองกัน และเชื่อถือในความจริงใจที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของชาติเหล่านั้นที่ให้ไว้เกี่ยวกับ REDD นั้นน้อยมาก ส่วนคุณเอ็มมา สุวรรณรัตน์ พรีเซ็นเตอร์ของคณะกรรมการกล่าวว่า เราเสนอแนะว่า การพัฒนากลไกและความรับผิดชอบร่วมกันระดับระหว่างประเทศครั้งใหม่น่าจะทำให้ความไม่เชื่อถือที่ประเทศกำลังพัฒนามีต่อประเทศที่เจริญแล้วในการเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศลดลงไปได้ คณะกรรมการยังเสนอแนะให้ภาคเอกชนมีความโปร่งใสมากขึ้นและส่งเสริมให้มีผู้นำและเจตนารมณ์ทางการเมืองที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมเพื่อป้องกันและปราบการฉ้อราษฏร์บังหลวงทุกรูปแบบ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG