ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลกระทบต่อประเทศไทยจากปัญหาภัยแล้งในสหรัฐ


ในช่วงนี้ สหรัฐกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างมาก โดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม คุณสมจินต์ เปล่งขำ (Somjin Plengkhum) ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายถึงปัญหาภัยแล้งในสหรัฐและผลกระทบต่อประเทศไทย และระบุว่า ประเทศไทย นำเข้าสินค้าข้าวโพดและถั่วเหลืองจากสหรัฐ ดังนั้นประเทศไทย จึงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในสหรัฐนี้

แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทย ก็อาจมีโอกาสส่งออกสินค้าอาหารทะเล มาทดแทนสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ในสหรัฐ ซึ่งกำลังมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเราไม่สามารถส่งสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ตลอดจนผักผลไม้โดยตรงเป็นจำนวนมากมายังสหรัฐได้
ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ
XS
SM
MD
LG