ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสมจินต์ เปล่งขำอธิบายความเป็นมาของโครงการเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Thai Select


คุณสมจินต์ เปล่งขำอธิบายความเป็นมาของโครงการเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Thai Select
คุณสมจินต์ เปล่งขำอธิบายความเป็นมาของโครงการเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Thai Select

ปัจจุบัน ร้านอาหารไทยในอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามเมืองใหญ่ๆ มีให้เลือกรับประทานมากมายหลายประเภท โดยมีรสชาติแตกต่างกันไป ส่วนมากอร่อยตามแบบไทยแท้ แต่ก็มีบางร้านที่อาจมีพ่อครัวแม่ครัวเป็นคนต่างชาติที่ทำเลียนแบบอาหารไทย

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่เป็นเครื่องรับประกันให้แน่นอนว่า ลูกค้า จะได้รับประทานอาหารไทยรสชาติอร่อยถูกปากแบบไทยแท้ ได้แก่ เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Thai Select จากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก ภายใต้โครงการครัวไทยสู่โลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารของไทย พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของอาหารไทย ในสายตาของชาวต่างชาติ ผ่านร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายความเป็นมาของโครงการเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Thai Select และให้รายละเอียดเกี่ยวกับร้านอาหารไทยในนคร Pittsburgh มลรัฐ Pennsylvania สองร้านด้วยกัน ที่ได้รับตรา Thai Select

นอกจากจะทำอาหารไทยแล้ว ทางร้าน Bangkok Balcony และ Silk Elephant ยังคิดอยากเปิดกิจการจำหน่ายเตรื่องปรุงอาหารไทยสดแห้ง ในนคร Pittsburgh ด้วย

รับฟังรายละเอียดจากคุณชนิดา อังคณารักษ์

XS
SM
MD
LG