ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย ในช่วงวิกฤตการณ์น้ำท่วม


คุณสมจินต์ เปล่งขำ ชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย ในช่วงวิกฤตการณ์น้ำท่วม
คุณสมจินต์ เปล่งขำ ชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย ในช่วงวิกฤตการณ์น้ำท่วม

ในช่วงวิกฤตการณ์น้ำท่วมนี้ คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าส่งออกหลักสี่ตัว ซึ่งได้แก่ สินค้าอิเล็คทรอนิคส์ กุ้งแช่แข็ง ปลาทูน่า และข้าวหอมมะลิ ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG