ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค เชิญคุณฐากูร พานิชกุล นักออกแบบชั้นแนวหน้า ไปร่วมสัมมนา เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นที่เมืองไทย


สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค เชิญคุณฐากูร พานิชกุล นักออกแบบชั้นแนวหน้า ไปร่วมสัมมนา เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นที่เมืองไทย

ปัจจุบัน คุณฐากูร พานิชกุล ยังคงครองตำแหน่งนักออกแบบแฟชั่นชั้นแนวหน้าของสหรัฐที่มีผู้ชื่นชอบอยู่อย่างมาก คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายว่า ในช่วงอีกไม่นานนี้ ทางสำนักงาน จะได้เชิญคุณฐากูร ไปร่วมสัมมนา เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นที่เมืองไทย

สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ประสงค์จะสงเสริมให้นักออกแบบแฟชั่นของไทย ได้พัฒนาแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา

นักออกแบบและผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ จะติดต่อไปได้ที่กรมส่งเสริมการส่งออก ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG