ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเด็นปัญหาด้านการส่งออกกุ้งแช่แข็งมายังสหรัฐ


ในช่วงนี้ประเด็นปัญหาด้านการส่งออกกุ้งแช่แข็งมายังสหรัฐกำลังเป็นเรื่องสำคัญ คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์คให้รายละเอียดในเรื่องนี้ ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ
XS
SM
MD
LG