ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แนวโน้มการบริโภคอาหารทะเลในสหรัฐ และผลกระทบต่อการส่งออกอาหารทะเลของไทย โดยเฉพาะกุ้งแช่แข็ง


ปัจจุบัน กลุ่มผู้จำหน่ายอาหารทะเลในสหรัฐ กำลังรณรงค์ให้ผู้บริโภคอเมริกัน หันมาบริโภคอาหารทะเลให้มากขึ้น

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายถึงแนวโน้มการบริโภคอาหารทะเลในสหรัฐ และผลกระทบต่อการส่งออกอาหารทะเลของไทย โดยเฉพาะกุ้งแช่แข็ง มายังสหรัฐ
ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ
XS
SM
MD
LG