ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้อธิบายถึงผลกระทบ จากการที่ฝ้ายมีราคาสูงขึ้น


Thai Trade Director Somjin Plengkhum
Thai Trade Director Somjin Plengkhum

ปัจจุบันฝ้ายกำลังเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นมาก คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้อธิบายถึงผลกระทบ จากการที่ฝ้ายมีราคาสูงขึ้น ที่มีต่อผู้ส่งออกสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย

นอกจากนั้น ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ยังได้มีโครงการ Fashion Network ซึ่งเชิญดีไซน์เน่อร์คนไทยในอเมริกา ซึ่งทำงานให้กับแบรนด์ดังๆของอเมริกา ให้ร่วมงานกับผู้ส่งออกสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเมืองไทย

เชิญติดตามรายละเอียดได้จากชนิดา อังคณารักษ์

XS
SM
MD
LG