ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แนวโน้มการซื้อสินค้าทาง online ในสหรัฐ และผลกระทบในอนาคตที่จะมีต่อผู้ส่งออกสินค้าในประเทศไทย


Somjin Thai Trade
ปัจจุบัน ผู้บริโภคในสหรัฐ กำลังหันมาซื้อสินค้าทาง online กันมากขึ้นเรื่อยๆ คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายถึงแนวโน้มการซื้อสินค้าทาง online นี้ในสหรัฐ

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ
XS
SM
MD
LG