ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ อธิบายถึงกฏหมายแรงงานของสหรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ของไทยในนิวยอร์ค


คุณสมจินต์ เปล่งขำ อธิบายถึงกฏหมายแรงงานของสหรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ของไทยในนิวยอร์ค
คุณสมจินต์ เปล่งขำ อธิบายถึงกฏหมายแรงงานของสหรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ของไทยในนิวยอร์ค

เมื่อไม่นานมานี้ คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ไปร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องกฏหมายแรงงาน ด้านการจ้างคนทำงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในบริษัทและร้านอาหารแห่งต่างๆ ในนิวยอร์ค โดยทนายความสำนักงาน Alex J. Ru เป็นผู้บรรยาย

ผู้อำนวยการสมจินต์อธิบายว่า กฏหมายใหม่นี้ ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารไทยในนิวยอร์คโดยตรง โดยจะทำให้ร้านอาหารไทย จำเป็นจะต้องจัดทำและเก็บรักษาเอกสารการจ้างงานไว้หลายประเภทด้วยกัน และระบุถึงบทลงโทษในกรณีที่ร้านอาหาร ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายใหม่นี้ ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG