ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แนวโน้มอนาคตการส่งออกสินค้าอัญมณี โดยเฉพาะสินค้าเครื่ืองเงินจากประเทศไทย


ในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังพยายามฟื้นตัวอยู่ในขณะนี้ ยอดการนำเข้าสืนค้าอัญมณี ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยในสหรัฐ กำลังลดลง

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ชี้แจงถึงแนวโน้มอนาคตการส่งออกสินค้าอัญมณี โดยเฉพาะสินค้าเครื่องเงินจากประเทศไทยมายังสหรัฐ

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ
XS
SM
MD
LG