ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายถึง ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิในสหรัฐ


Thai Trade Director Somjin Plengkhum
Thai Trade Director Somjin Plengkhum

ปัจจุบัน สหรัฐ นำเข้าข้าวหอมมะลิ จากประเทศไทย เป็นมูลค่าถึงกว่า 350 ล้านดอลล่าร์ต่อปี แต่ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ นอกจากข้าวหอมมะลิ จะมีีปัญหาปลอมปนแล้ว ยังจะเกิดมีคู่แข่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่อีก 2 รายด้วย

ปัจจุบัน สหรัฐ นำเข้าข้าวหอมมะลิ จากประเทศไทย เป็นมูลค่าถึงกว่า 350 ล้านดอลล่าร์ต่อปี แต่ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ นอกจากข้าวหอมมะลิ จะมีีปัญหาปลอมปนแล้ว ยังจะเกิดมีคู่แข่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่อีก 2 รายด้วย

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายถึง ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิในสหรัฐ ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG