ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานแสดงสินค้าอาหารทะเลนานานาชาติที่นครบอสตั้น หรือ International Boston Seafood Show


งานแสดงสินค้าอาหารทะเลนานานาชาติที่นครบอสตั้น หรือ International Boston Seafood Show
งานแสดงสินค้าอาหารทะเลนานานาชาติที่นครบอสตั้น หรือ International Boston Seafood Show

เมื่อไม่นานมานี้ คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้มีโอกาสไปร่วมงาน แสดงสินค้าอาหารทะเลนานานาชาติที่นครบอสตั้น หรือ International Boston Seafood Show หรือเรียกย่อๆ ว่า งาน IBSS ผู้อำนวยการสมจินต์ระบุว่า งานนี้ มีบริษัทต่างๆ เข้าร่วมกว่า 900 บริษัทด้วยกัน

คูหาอาหารทะเลจากประเทศไทย ซึ่งจัดเสนอโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์คและกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้รับความสำเร็จอย่างสูง โดยบริษัทณรงค์ซีฟู้ด ได้จัดให้มีพ่อครัวมาสาธิตการปรุงอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งของบริษัท นอกจากนั้น ก็ยังมีบริษัทอื่นจากประเทศไทยมาร่วมตั้งแสดงในงานอีกหลายบริษัท

สำหรับงานแสดงสินค้าอาหารทะเลนานานาชาติที่นครบอสตั้นนั้น นอกจากอาหารทะเลแล้ว ก็ยังมีนิทรรศการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ด้วย เช่น อุปกรณ์เครื่องบรรจุภัณฑ์ด้วย ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG