ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ อธิบายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางบล็อกเก้อร์


คุณสมจินต์ เปล่งขำ อธิบายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางบล็อกเก้อร์
คุณสมจินต์ เปล่งขำ อธิบายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางบล็อกเก้อร์

บล็อกเก้อร์ เป็นข้อเขียนแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ท ที่ปัจจุบัน บริษัทธุรกิจต่างๆ หันมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเป็นอย่างมาก

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางบล็อกเก้อร์นี้ ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG