ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก ยี่ห้อ Millions of Colors จากเมืองไทย


คุณสมจินต์ เปล่งขำ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก ยี่ห้อ Millions of Colors จากเมืองไทย

แฟนภาพยนตร์ของดาราหนุ่ม Ben Affleck ซึ่งสมรสกับดาราสาว Jennifer Garner คงจะภูมิใจที่ได้ทราบข่าวว่า ดารานำทั้งสองคนนี้ เลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กยี่ห้อ Millions of Colors จากเมืองไทย ให้ลูกสาว คือ คุณหนู Violet สวมใส่

แฟนภาพยนตร์ของดาราหนุ่ม Ben Affleck ซึ่งสมรสกับดาราสาว Jennifer Garner คงจะภูมิใจที่ได้ทราบข่าวว่า ดารานำทั้งสองคนนี้ เลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กยี่ห้อ Millions of Colors จากเมืองไทย ให้ลูกสาว คือ คุณหนู Violet สวมใส่

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กนี้ จากเมืองไทย และอธิบายถึงโครงการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตลอดจนเน้นว่า การผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มนั้น บริษัทไทย ควรต้องคำนึงถึงการสร้างแบรนด์ของไทยเราเองด้วย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ยังได้ดำเนินโครงการ Fashion Network เพื่อส่งเสริมการส่งออกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของไทยมายังสหรัฐมาเป็นเวลา 4 แล้ว

รับฟังรายละเอียดจากคุณชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG