ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Beckerร่วมมือกับสำนักพิมพ์ Paiboon Publishing จัดทำพจนานุกรมพูดได้ ภาษาไทย อังกฤษ


Talking Thai Phrasebook App

เมื่อไม่นานมานี้ คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker ล่ามกฏหมายไทยลาวและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตการเป็นล่ามในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และผู้เรียบเรียงพจนานุกรมไทยอังกฤษหลายเล่ม ได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ Paiboon Publishing จัดทำพจนานุกรมพูดได้ ภาษาไทย อังกฤษ เป็น application ในโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ โดยพจนานุกรมพูดได้นี้ มีการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ให้ผู้ใช้ได้ฟัง ควบคู่ไปกับตัวอักษรคำแปลด้วย

หนังสือ The Interpreter’s Journal หรือบันทึกของล่าม โดยคุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker
หนังสือ The Interpreter’s Journal หรือบันทึกของล่าม โดยคุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker

คุณเบญจวรรณเอง เชียวชาญด้านการเป็นล่ามกฏหมายไทยลาวและเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตการเป็นล่ามในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้เรียบเรียงพจนานุกรมไทยอังกฤษหลายเล่ม คุณเบญจวรรณอธิบายถึงเนื้อหาพจนานุกรมนี้ว่า มีคำศัพท์ทั้งที่เป็นศัพท์ทั่วไป ศัพท์เฉพาะทางและศัพท์สะแลงถึง กว่าสามหมื่นคำด้วยกัน

พจนานุกรมพูดได้นี้ จะหาซื้อได้จาก iTune Store และจากสำนักพิมพ์ Paiboon Publishing

ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG