ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการไทยศึกษา(Thai Studies)กับภารกิจการรื้อฟื้นความสนใจด้านวิชาการเกี่ยวกับเมืองไทยในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐ


โครงการไทยศึกษา(Thai Studies)กับภารกิจการรื้อฟื้นความสนใจด้านวิชาการเกี่ยวกับเมืองไทยในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐ
โครงการไทยศึกษา(Thai Studies)กับภารกิจการรื้อฟื้นความสนใจด้านวิชาการเกี่ยวกับเมืองไทยในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐ

สัมภาษณ์พิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทรที่เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของโครงการ Thai Studies ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทรในฐานะองค์การมหาชนด้านวิชาการของไทยกำลังมุ่งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างไทยกับสหรัฐ ผ่านโครงการนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ให้สัมภาษณ์พิเศษกับวีโอเอภาคภาษาไทยในโอกาสเดินทางมาสหรัฐเพื่อประสานและติดตามความคืบหน้าโครงการ Thai Studies หรือ โครงการไทยศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทรในฐานะองค์การมหาชนด้านวิชาการมุ่งส่งเสริมการเพิ่มฐานความรู้และความสนใจด้านวิชาการและวัฒนธรรมไทยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งในสหรัฐ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

โครงการไทยศึกษาเป็นการทำงานเชิงรุกด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่นักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดตั้ง Thai Club ที่จะลงไปถึงนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ

การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านไทยศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆของสหรัฐ เคยมีอยู่อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ 80แต่เริ่มลดน้อยลงในระยะหลัง และคือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ต้องการรื้อฟื้นความสนใจด้านนี้ผ่านการสร้างกิจกรรมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระยะยาวต่อไปในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา กล่าวในท้ายที่สุดว่า ฐานข้อมูลและฐานความรู้ด้านวิชาการที่สะสมมายาวนานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาหรือนักวิชาการที่สนใจค้นคว้า ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการเชื่อมโยงและลงพื้นที่ศึกษาในพื้นที่จริง

ล่าสุดโครงการไทยศึกษากำลังจะมีกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพานักวิชาการและนักศึกษาชาวอเมริกันลงพื้นที่ศึกษางานด้านพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นนครที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับย้อนไปกว่า 1 พันปี ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้

XS
SM
MD
LG