ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชีวิตนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับการรวมตัวก่อตั้งกลุ่ม Harvard Thai Society เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกัน


ชีวิตนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับการรวมตัวก่อตั้งกลุ่ม Harvard Thai Society เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกัน

แม้ในแต่ละปีมีนักเรียนไทยจำนวนไม่มากนักที่มีโอกาสเข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก แต่กิจกรรมที่เรียกว่า Harvard Thai Society ที่นักเรียนไทยใน Harvard ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 10 ปีก็ช่วยให้พวกเขาสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น นัดพบปะและให้การช่วยเหลือกันทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างแดน ขณะเดียวกันก็ช่วยจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนนักศึกษาต่างๆ ชาติได้รู้จักเมืองไทยมากขึ้น

กลุ่ม Harvard Thai Society คือกลุ่มที่นักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด รวมตัวกันก่อตั้งเพื่อนัดพบปะและจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1998

นางสาววรรณวิรัช วิรัชนิภาวรรณ อดีตประธานกลุ่ม Harvard Thai Society ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชา Organization Behavior เมื่อปีที่ผ่านมา และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน บอกว่า การทำความรู้จักและจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างแดนระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องคนไทยแล้ว ยังเป็นการร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนักศึกษาต่างชาติได้รู้จักเมืองไทยมากขึ้น

ขณะที่ ธิปรัชต์ โชติบุตร ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก University of Virginia และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ฮาร์เวิร์ด บอกว่าเป็นเรื่องดีที่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและช่วยเหลือกันระหว่างนักเรียนไทย ทั้งด้านการเรียนและการทำกิจกรรมร่วมกัน

เช่นเดียวกับ ธิติ เตชธนพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ บอกว่า แม้จะมีภาระด้านการเรียนที่ค่อนข้างหนัก แต่การแบ่งเวลาพบปะและร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาไทยด้วยกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

อย่างไรก็ตามนางสาววรรณวิรัช อดีตประธานกลุ่ม Harvard Thai Society บอกว่า การที่นักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดมีจำนวนน้อยลงเหลือเพียงปีละไม่ถึง 30 คน ทำให้กิจกรรมของกลุ่ม Harvard Thai Society เริ่มมีข้อจำกัด จึงได้เกิดความพยายามเพิ่มช่องทางการติดต่อกับนักเรียนไทยต่างสถาบันทั่วนครบอสตันให้มากขึ้น โดยเฉพาะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซสท์ หรือ MIT สถาบันการศึกษาชั้นนำอีกแห่งหนึ่งที่มีกลุ่มนักเรียนไทยจำนวนมาก

การเพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียนไทยในสถาบันการศึกษาหลายแห่งมีส่วนทำให้กิจกรรมการแสดงที่เรียกว่างาน Thai Night ที่กลุ่มนักเรียนไทยร่วมกันจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะการเป็นสื่อกลางเชิญชวนให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำความเข้าใจวัฒนธรรมไทยและประเทศไทย ขณะเดียวกันกลุ่มนักเรียนไทยในต่างแดนก็จะได้มีส่วนเรียนรู้การทำงานร่วมกันและทำความรู้จักกันให้มากขึ้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG