ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์พิเศษ “ดอน ปาทาน” ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ต้องแก้ด้วยการยอมรับในความแตกต่างและตัวตนของชาวมาลายู


สัมภาษณ์พิเศษ “ดอน ปาทาน” ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ต้องแก้ด้วยการยอมรับในความแตกต่างและตัวตนของชาวมาลายู

มูลนิธิเอเชีย หรือ The Asia Foundation โดยโครงการจัดการความขัดแย้งและธรรมภิบาล จัดเวทีอภิปรายเชิงวิชาการที่หยิบยกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้มานำเสนอ และเชิญคุณดอน ปาทาน ผู้สื่อข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์ที่มีผลงานและประสบการณ์ในภาคใต้ของไทยมานับสิบปีมาเป็นวิทยากรบรรยายที่กรุงวอชิงตัน

หนึ่งในหัวข้อที่มูลนิธิเอเชีย หรือ The Asia Foundation หยิบยกมาจัดงานเวทีอภิปรายเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในทวีปเอเชียและการต่อสู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ เพื่อให้นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้ารับฟังที่กรุงวอชิงตัน คือปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยที่ยังคงมีความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4 พันคนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

นายดอน ปาทาน ผู้สื่อข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์จากเครือเดอะเนชั่นในฐานะผู้มีประสบการณ์และมีผลงานเขียนด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับเชิญจากมูลนิธิเอเชียให้ร่วมบรรยายในครั้งนี้ เสนอมุมมองว่าปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ไม่ได้มีสาเหตุจากความเชื่อทางศาสนาแต่รากปัญหาที่แท้จริงคือการไม่ยอมรับอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนชาวมาลายู รวมไปถึงการไม่ได้รับความเท่าเทียม และความยุติธรรมจากรัฐไทยมากเท่าที่ควร

ผู้สื่อข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์จากเครือเดอะเนชั่นที่ฝังตัวในพื้นทีจังหวัดชายแดนใต้มานาน กล่าวด้วยว่า ความเชื่อทางประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้รัฐไทยไม่สามารถประสานรอยร้าวและความแตกต่างของชาวมาลายูได้

คุณดอน ปาทาน กล่าวด้วยว่า แม้ที่ผ่านมาจะเคยมีการนำเสนอแนวทางเขตปกครองพิเศษในสามจังหวัดชายแดนใต้แต่ก็ยังเป็นไปได้เพียงเชิงนโยบายที่ยังไม่สามารถทำได้จริงเพราะกลไกการจัดการของรัฐที่ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของชาวมาลายูได้

ผู้สื่อข่าวและนักวิเคราะห์จากเครือเดอะเนชั่น ย้ำว่าการจัดการและบริหารความขัดแย้ง มีความละเอียดอ่อนและจำเป็นต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารความรู้สึก เพิ่มพื้นที่การต่อรอง สร้างความเข้าใจร่วมกัน

เวทีอภิปรายเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในทวีปเอเชียและการต่อสู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ที่กรุงวอชิงตัน เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอภาพรวมและปัญหาความขัดแย้งที่นำเสนอโดยโครงการจัดการความขัดแย้งและธรรมภิบาล มูลนิธิเอเชีย หรือ The Asia Foundation โดยยกปัญหาความขัดแย้งในประเทศศรีลังกา และ ภาคใต้ของไทย มาอภิปรายให้ผู้สนใจได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG