ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ฟุตบอลเชื่อมมิตรภาพชุมชนไทยในสหรัฐฯ

  • Pinitkarn Tulachom

การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างชาวชุมชนไทยที่อาศัยตามรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ในวันแรงงานหรือ Labor Day ซึ่งจัดเป็นประจำและต่อเนื่องมาแล้วหลายปี เริ่มเห็นผลในทางบวกมากขึ้น เมื่อมีชาวไทยจากหลายรัฐที่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ให้ความสนใจรวบรวมนักกีฬาเตรียมทีมและเดินทางร่วมกิจกรรมมากขึ้น

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG