ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โรงแรม Novotel ที่สยามสแควร์ในกรุงเทพใช้พื้นที่ดาดฟ้าของตึกโรงแรม 27 ชั้นมาปลูกสาหร่าย spirulina


โรงแรม Novotel ที่สยามสแควร์ในกรุงเทพ ใช้พื้นที่ดาดฟ้าของตึกโรงแรม 27 ชั้น ปลูกสาหร่าย spirulina เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารและยังนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สปาของโรงแรมด้วย

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่โรงแรม Novotel ซื้ออุปกรณ์และพันธุ์สาหร่ายมาจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ตั้งบริษัท Energaia ขึ้นมา หนึ่งในผู้ก่อตั้งจบการโรงเรียนบริหารธุรกิจของสถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางบริษัทกล่าวว่าอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมาสร้างระบบนิเวศน์เล็กๆที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสาหร่าย spirulina ที่ชอบแสงแดดและความร้อนดังนั้นการใช้ดาดฟ้าเป็นฟาร์มสาหร่ายจึงน่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะสร้างความหวังว่าอาจเปิดโอกาสให้มีการสร้างอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในชุมชนต่างๆ แต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตยังแพงเกินกว่าให้ผู้ผลิตตั้งราคาที่ต่ำพอสำหรับคนส่วนให้ได้

ขณะนี้ราคาสาหร่าย spirulina สดในกรุงเทพขายได้ขีดละประมาณ 150 บาท

รายงานโดย Steve Herman/เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท

XS
SM
MD
LG