ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งาน Thai Professional and Business Network ที่ร้าน Restaurant I New York ในแมนฮัตตั้น


งาน Thai Professional and Business Network ที่ร้าน Restaurant I New York ในแมนฮัตตั้น
งาน Thai Professional and Business Network ที่ร้าน Restaurant I New York ในแมนฮัตตั้น

เมื่อไม่นานมานี้ คนไทยผู้ประกอบวิชาชีพและธุรกิจในนิวยอร์คและนิวเจอร์ซีย์ ประมาณหกสิบคน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างเครือข่ายวิชาชีพและธุรกิจ ในงาน Thai Professional and Business Network ที่ร้าน Restaurant I New York ในแมนฮัตตั้น โดยมีผู้ริเริ่มจัดงานคือ คุณทินกร เลิศวิทยา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วางแผนการเงิน ฝ่ายบุคคลและพาณิชย์ ของบริษัทการเงินขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์ค

คุณทินกรอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพและธุรกิจครั้งนี้ และเล่าถึงบรรยากาศในงาน ซึ่งมีีคนไทยผู้ประกอบวิชาชีพและธุรกิจมาร่วมด้วยจากหลายสาขาวิชาชีพ ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG