ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์พิเศษกับวีโอเอภาคภาษาไทยที่นครนิวยอร์ค ตอนที่สอง


นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์พิเศษกับวีโอเอภาคภาษาไทยที่นครนิวยอร์ค ตอนที่สอง
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์พิเศษกับวีโอเอภาคภาษาไทยที่นครนิวยอร์ค ตอนที่สอง

นายกรัฐมนตรีของไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับวีโอเอภาคภาษาไทยที่นครนิวยอร์ค โดยในรายงานส่วนที่สองนี้ผู้นำรัฐบาลไทยชี้ว่ากระบวนการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนจะต้องตั้งอยู่บนหลักการไม่ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในระยะสั้น และต้องตอบโจทย์สำหรับปัญหาและความต้องการของส่วนรวม เพราะมิฉะนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมซ้ำตามมาอีก นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัญหาท้าทายของกระบวนการปรองดองในขณะนี้คือ ยังมีคนบางกลุ่มซึ่งไม่ต้องการให้เกิดความปรองดองขึ้น และต้องการใช้แนวทางการต่อสู้หรือวิธีการที่ผิดกฎหมายอยู่ และความแตกแยกที่มีอยู่ในสังคมขณะนี้ทำให้แต่ละฝ่ายยังมีอารมณ์ และไม่ต้องการ หรือไม่พร้อมที่จะฟังซึ่งกันและกันเท่าที่ควร

XS
SM
MD
LG