ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แอ๊พโทรศัพท์มือถือช่วยชาวต่างชาติสื่อสารกับคนไทย


Talking Thai Phrasebook App
Talking Thai Phrasebook App

ชาวต่างชาติที่พูดไทยไม่ได้แต่ต้องการไปเที่ยวเมืองไทยและ สื่อสารกับคนไทย ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ จะสามารถใช้แอ๊พในโทรศัพท์มือถือ สื่อสารกับคนไทยได้อย่างสะดวก

ชาวต่างชาติที่พูดไทยไม่ได้แต่ต้องการไปเที่ยวเมืองไทยและ สื่อสารกับคนไทย ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ จะสามารถใช้แอ๊พในโทรศัพท์มือถือ สื่อสารกับคนไทยได้อย่างสะดวก

คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน เบ็คเค่อร์ (Benjawan Poomsan Becker) ล่ามกฏหมายไทยลาว ผู้แต่งหนังสือชื่อ The Interpreter’s Journal หรือบันทึกของล่าม ได้จัดทำ App สำหรับ smart phone ชื่อTalking Thai Phrasebook App โดยผ่านสำนักพิมพ์ไพบูลย์ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ราคา 15 ดอลล่าร์

ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ
XS
SM
MD
LG