ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการสัมภาษณ์คุณนุจรี ชาห์ คนไทย-มุสลิมในอเมริกาและสามีชาวปากีสถานเกี่ยวกับผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์ 9-11 ในสายตาชาวมุสลิม


9-11 Attack

ภายหลังเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ 2544 ผู้คนในอเมริกาส่วนใหญ่ต่างรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆซึ่งเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกมองว่าได้รับผลกระทบพอสมควรหลังเหตุการณ์ 9-11

คุณนุจรี ชาห์ ชาวไทยมุสลิมผู้มีสามีเป็นชาวปากีสถาน อาศัยอยู่ในอเมริกาในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ 2544 แต่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คุณนุจรีและครอบครัวกลับไปอยู่เมืองไทยก่อนที่จะเดินทางกลับมาพำนักอาศัยในสหรัฐอีกครั้งหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 2 ปี

คุณซาฮิด ชาห์ สามีชาวปากีสถานของคุณนุจรี เห็นว่าสำหรับคนมุสลิมทั่วไปเช่นตนและครอบครัว เหตุการณ์ 9-11 มิได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมากนัก โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วคือคนบางกลุ่มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมองภาพรวมในวงกว้างหลังเหตุการณ์ดังกล่าว คุณซาฮิดเชื่อว่าอเมริกาและทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร

เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือเสรีภาพของคนอเมริกันถูกจำกัดมากขึ้น ไม่เฉพาะแค่คนมุสลิม อย่างไรก็ตาม คุณซาฮิดเชื่อว่าสำหรับคนอเมริกันที่มีการศึกษาน่าจะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการจำกัดเสรีภาพที่เกิดขึ้นนี้ได้ รวมทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น คุณซาฮิด ชาห์ระบุว่าแม้บางครั้งการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดสร้างความรำคาญยุ่งยากให้แก่ผู้เดินทางหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล แต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ เพราะหากเกิดอะไรขึ้นทุกคนมีโอกาสเสียชีวิตเท่ากันไม่จำกัดว่าเป็นคนนับถือศาสนาใด

เมื่อปีที่แล้วสมาคมผู้นับถือศาสนาอิสลามในนครนิวยอร์คเสนอโครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนชาวมุสลิมไม่ไกลจากจุดที่เคยเป็นอาคาร World Trade Center ซึ่งโดนโจมตี แต่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากญาติมิตรของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2544 ซึ่งคุณซาฮิด ชาห์ เห็นว่าปัญหาต่างๆที่คนมุสลิมในอเมริกาเผชิญนั้น เป็นเพราะคนจำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับคนมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดข้อมูลและไม่พร้อมที่จะทำความเข้าใจต่อคนมุสลิม คืออุปสรรคสำคัญที่ชาวมุสลิมในอเมริกาประสบภายหลังเหตุการณ์โจมตีสหรัฐเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG