ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยสืบสานมรดกวัฒนธรรมในชุมชนไทยแห่งลอสแองเจลลิส


งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยสืบสานมรดกวัฒนธรรมในชุมชนไทยแห่งลอสแองเจลลิส
งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยสืบสานมรดกวัฒนธรรมในชุมชนไทยแห่งลอสแองเจลลิส

งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ที่ชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วมจัดขึ้นต่อเนื่องมานับสิบปี ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดเวทีให้เด็กๆเยาวชนเชื้อสายไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ไทยเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ยังถือเป็นประตูบานแรกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสืบสานความเป็นชุมชนไทยในต่างแดนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

เด็กๆลูกหลานชาวไทยวัยระดับชั้นอนุบาล จากโรงเรียนวัดไทยลอส แองเจลลิส ร่วมแสดงและร้องประกอบเพลงพยัญชนะอักษรไทย บนเวทีการแสดงงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยที่ชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลลิส ร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 แล้ว

เด็กๆเชื้อสายๆไทย ต่างวัย ต่างอายุ หลายสิบชีวิต สลับกันขึ้นแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย หลังจากที่พวกเขาใช้เวลาฝึกฝนและเรียนรู้จากโรงเรียนวัดไทยลอสแองเจลลิสกับคณะครูอาสาที่เดินทางมาจากประเทศไทยมาตลอด 1 ปีเต็ม จนทำให้เด็กๆเยาวชนที่เติบโตในต่างแดนได้เรียนรู้และสัมผัสศิลปะด้านการเล่น ดนตรีไทย การรำไทยและนาฏศิลป์ ได้ไม่แพ้เด็กๆในประเทศไทย

แบรนดอนน์ ศรีพิมลวรรณ และเอกชัย สุมาลา สองวัยรุ่นเชื้อสายไทยที่มีส่วนร่วมการแสดงและสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้หลายชนิด ในงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยมาหลายครั้ง บอกว่า รู้สึกภูมิใจและสนุกที่ได้เรียนรู้ศิลปะการเล่นดนตรีไทยและวัฒนธรรมแบบไทย

เช่นเดียวกับนางสาวแจน ผ่องใส ที่ประทับใจในเสียงแคน เครื่องดนตรีจากภาคอีสาน และร่วมแสดงในชุดการแสดงพื้นเมืองอีสาน บอกว่าแม้จะเกิดและเติบโตในต่างแดน แต่ก็รับรู้ได้ถึงความเป็นคนไทยผ่านครอบครัว และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของวัดไทย ลอสแองเจลลิส

ขณะที่พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ พระครูใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ลอส แองเจลลิส บอกว่า การเปิดโอกาสให้เด็กๆลูกหลานเชื้อสายไทยได้เรียนรู้และร่วมแสดงความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรักษาและสืบทอดสำนึกความเป็นไทยไปถึงคนรุ่นใหม่ ที่แม้จะเกิดและเติบโตในต่างแดนแต่ก็ยังรับรู้และภูมิใจในรากวัฒนธรรมของตัวเอง

งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ได้รับการสนับสนุนจากชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลลิสที่เดินทางไปชมการแสดงอย่างแน่นขนัด เพราะนอกจากจะได้ชื่นชมความสามารถของเด็กๆเชื้อสายไทยที่มีส่วนร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้ว กิจกรรมเหล่านี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ๆให้เข้ามามีส่วนร่วมและสานต่อความเป็นชุมชนไทยต่างแดนต่อไปในอนาคต

XS
SM
MD
LG