ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณบัวไข ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสมาคมไทยอีสานนานาชาติ ถึงจุดมุ่งหมาย และผลงานของสมาคม


สัมภาษณ์คุณบัวไข ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสมาคมไทยอีสานนานาชาติ ถึงจุดมุ่งหมาย และผลงานของสมาคม

สมาคมไทยอีสานนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อสองปีมาแล้ว จากความตั้งใจจริงของคุณบัวไข Fenald ซึ่งได้รวบรวมแม่บ้านชาว Bay Area ชานนคร San Francisco ปิดทองหลังพระ รวมทุนกันจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือคนไทยและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกาที่ด้อยโอกาส เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานสู่ชาวโลก

คุณบัวไข ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสมาคมไทยอีสานนานาชาติอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย และผลงานของสมาคมว่า สมาคมไทยอีสานนานาชาติ ได้ริเริ่มนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ไปแจกเด็กนักเรียนไทยลาวและอเมริกัน ตามโรงเรียนต่างๆในแคลิฟอร์เนียแลัว สามโรงเรียน

ส่วนที่เมือง ไทยนั้น สมาคมไทยอีสานนานาชาติ ได้ให้ความช่วยเหลือหลายด้าน เช่น ตั้งทุนการศึกษา ช่วยสนับสนุนโครงการสมุนไพรและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สถานีอนามัยต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว สมาคมไทยอีสานนานาชาติ ยังได้จัดทำรายการโทรทัศน์ธรรมะส่องโลกด้วย

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG